• 5-Sterren boetiekhotel ‘POST Rotterdam' in historisch postkantoor

 • Award voor coutureshow Addy van den Krommenacker

 • Nederlands Dans Theater 2 lanceert Settle for More

 • Olivia Colman won de Oscar voor haar hoofdrol in The Favourite

 • Vier Dutch Designbureaus naar National Museum of Qatar...

 • Fabienne Delvigne presenteert elegante couturehoeden

 • Couture Sheila de Vries voor 2019: Joie de Vivre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Financiële Zelfredzaam bij ernstige levensgebeurtenissen

  Vandaag ontvangt Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap uit handen van Ingrid de Graaf van Aegon het ‘Actieplan Financiële Zelfredzaamheid’. Dit plan vormt het sluitstuk van het jaar waarin Ingrid De Graaf Topvrouw van het Jaar was en hard gewerkt heeft om mensen hulp te bieden om zichzelf financieel te kunnen redden als hun leven in een heel nare situatie belandt .

Het plan is tot stand gekomen met verschillende samenwerkingspartners. Onder andere Het Nibud dat Nederlanders -mannen maar met name veel vrouwen- wil helpen meer inzicht en overzicht te krijgen in hun financiën, bijvoorbeeld bij scheiding. (Het actieplan wordt ondersteund door onder diverse advocatenorganisaties, deskundigen bij scheidingen en incassopartijen etc. Onder het artikel uitgebreid vermeld.) Het plan richt zich op 3 speerpunten.

1) Bij echtscheiding ontstaat vaak het moment dat financiële kwetsbaarheid als gevolg van eerder gemaakte financiële keuzes aan het licht komt. Met name vrouwen komen hier vaak slecht uit. Bijna de helft van de ondervraagde vrouwen zegt achteraf dat ze de scheiding anders hadden willen regelen. Aegon heeft met ondersteuning van de softwareontwikkelaars Yellowtail en Figlo een nieuwe digitale tool ontwikkeld.

Deze tool brengt de financiële gevolgen van impactvolle levensgebeurtenissen (zoals een scheiding) makkelijk in kaart en geeft, vóórdat het definitieve scheidingsconvenant wordt getekend, inzicht in de mogelijke langjarige financiële gevolgen voor beide partners. Aegon stelt het ontwikkelde format dat ten grondslag ligt aan de tool belangeloos beschikbaar aan alle financiële adviseurs die hiervan gebruik willen maken.

2. Een advies moet toegankelijker worden voor mensen met smalle beurs. Het Nibud pleit voor het toegankelijker maken van het financieel advies om zo bijvoorbeeld te voorkomen dat consumenten onnodig dure producten aanschaffen. Voor deze groep mensen starten Aegon en Van Bruggen Adviesgroep een pilot die zich vooral richt op de eerste fase van advies, namelijk de vaak tijdrovende klus van inzicht en overzicht bieden.

Tijdens deze pilot zal in het komende halfjaar onderzocht worden wat er nodig is om advies –zonder verdere productbemiddeling- beter toegankelijk te maken voor mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Om het belang van een fincieel gezonde toekomst te onderstrepen, stellen Van Bruggen Adviesgroep en Aegon 1% van hun adviescapaciteit ter beschikking om deze doelgroep te helpen inzicht en overzicht te krijgen.

3) Werknemers met schulden vinden het vaak moeilijk om in hun werkkring over financiële problemen te spreken, uit schaamte maar ook uit angst voor mogelijke gevolgen. In Nederland heeft 62% van de werkgevers te maken met werknemers met schulden. Bijna de helft wordt daarbij geconfronteerd met loonbeslagen. Vroegtijdige herkenning en op een slimme manier hulp bieden kan onherstelbare financiële problemen bij werknemers voorkomen. ‘Financiële klachten’ kunnen –net als fysieke klachten- een gezondheidsrisico vormen voor werknemers. Anonimiteit en veiligheid zijn sleutelwoorden om de drempel voor werknemers met schulden te verlagen. Zeker in een vroeg stadium zijn er veel goede opties mogelijkheden voor werkgevers om die klachten te verhelpen en onherstelbare gevolgen voor werknemers af te wenden. Aegon werkt met verschillende experts aan een evidence based richtlijn om mensen te helpen op weg naar hun financiële fitheid.

Medewerkende partijen aan Aegons aktieplan zijn: Van Bruggen Adviesgroep, softwareontwikkelaars Yellowtail en Figlo, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Nederlandse Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), Mabelle Mulders (Scheiding Geregeld) en Settlement Scheidingsadviseurs, WOMEN Inc. en Aegon. Daarnaast hebben meerdere partijen meegedacht over de inhoud, onder wie Connie Maathuis, directeur van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen NVI; Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso; Mariëlle de Macker, HR Directeur van de Hema; Gerjoke Wilmink, tot deze zomer directeur van Nibud, en Clairette van der Lans, projectleider bij Wijzer in Geldzaken.

VANDAAG ONTVANGT MINISTER INGRID VAN ENGELSHOVEN AEGONS ACTIEPLAN WAT DE FINANCIËLE ZELF- REDZAAMHEID VAN MENSEN WIL HELPEN VERGROTEN...