• Nederlands Dans Theater 2 lanceert Settle for More

 • Olivia Colman won de Oscar voor haar hoofdrol in The Favourite

 • Vier Dutch Designbureaus naar National Museum of Qatar...

 • Fabienne Delvigne presenteert elegante couturehoeden

 • Couture Sheila de Vries voor 2019: Joie de Vivre

 • 8ste Editie jaarlijkse Canal Catwalk eerbetoon aan Anne Frank

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Vlaanderen: Bouw ondersteunt Green Deal Circulair Bouwen

  BRUSSEL - In Vlaanderen wordt niet alleen gepraat maar keihard aangepakt! ... Samen met 230 andere deelnemende publieke en private organisaties geeft het Autonoom Provinciebedrijf Kamp C op 22 februari in Brussel de aftrap van de Green Deal Circulair Bouwen.

Hiermee bevestigt Kamp C zijn klimaatengagement in concrete acties. Meer dan 60% van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de materialen die we gebruiken. De circulaire economie biedt oplossingen om die impact te verlagen. Voor de bouwsector betekent dit hergebruik en maximale hoogwaardige recyclage van bouwmaterialen. Met de focus op een op verandering-gerichte manier van bouwen en optimaal ruimtegebruik ontstaat ook de zoektocht naar het verlengen van de levensduur van gebouwen en hun materialen.

Hiermee beantwoordt Vlaanderen één van de grote uitdagingen van onze tijd. Men wil in Vlaanderen rond 2050 een circulaire economie bezitten met een gesloten grondstofkringloop. Dat vraagt om andere producten, diensten en verdienmodellen. Daarmee gaat men druk aan de slag met een intensieve en noodzakelijke samenwerking tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en burger.

Hiervoor lanceert de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel samen met Vlaanderen Circulair, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de OVAM de Green Deal Circulair Bouwen.

Voor voorzitter Kathleen Helsen is het evident dat Kamp C mee zijn schouders zet onder dit initiatief: “Het gaat hier om een initiatief ondersteund door een compleet netwerk wat met elkaar leert van innovaties. In dit innovatief lerend netwerk kan Kamp C informatie en praktijkervaringen delen met bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden. En niet in de laatste plaats ook van private bouwheren, onderzoekers en tal van andere organisaties."

Dat klinkt heel goed...

"Zeker. Samen zetten ze experimenten op, testen ze circulaire principes in de praktijk en leggen ze allerlei knelpunten bloot. Binnen de Green Deal komt er ook een multidisciplinaire onderzoeksgroep, de Proeftuin Circulair Bouwen, om deze knelpunten weg te werken. Ook daarin kan Kamp C een belangrijke rol spelen.”

Het is duidelijk dat men zich hier in Vlaanderen uitermate inspant om op een realistische wijze samen niet alleen nieuwe doelen te formuleren maar het daarnaast ook niet bij woorden te laten. Men is zich ervan bewust dat het hier om belangrijke zaken gaat die hun tijd nodig hebben maar doorslaggevend zijn voor de toekomst van volgende generaties. Door overleg en planning en vooral door actief samen te werken wil men proberen deze doelstellingen door gezamenlijke daadkracht bereiken.

...KAMP C DIRECTEUR PAUL VAN DEN BERG ONDERTEKENT DE GREEN DEAL ...