• Paul Schulten lanceert BLEND voor 19/20

 • Modeshow Sheila de Vries laat mooie tijden herleven

 • Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • FABIENNE DELVIGNE - heavenly dream

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Onderzoek hondenfokkers eist overheidsmaatregelen

  AMSTERDAM - De rashondensector startte vier jaar geleden het programma Fairfok, om te komen tot een verbeterd rashondenwelzijn. In de eigen eindevaluatie van de Raad van Beheer niks dan lof, maar er blijkt schrikbarend weinig terecht gekomen te zijn van de gestelde ambities. Om het dierenwelzijn daadwerkelijk te verbeteren moet de overheid ingrijpen, stelt de Sophia-Vereeniging vast. Dit wordt bevestigd door recent onderzoek onder rashondenfokkers, waaruit blijkt dat het merendeel voorstander is van wettelijke maatregelen die voor alle fokkers gelden.

Onder leiding van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland werd er vier jaar lang gewerkt aan het Fairfokprogramma voor een beter hondenwelzijn. Er is wel gebleken bij de eind evaluatiedat er beter wordt samengewerkt door de betrokken partijen. De eerste stappen zijn gezet op het gebied van outcross en DNA-onderzoek en Nederlandse keurmeesters zijn verplicht om nascholing te volgen.

Van een ‘zeer succesvol programma’, zoals de Raad van Beheer het noemt, is echter geen sprake. “Van de 14 ambities zijn er na vier jaar slechts drie gerealiseerd”, zegt Steffie van Horck, directeur van de Sophia-Vereeniging. “Daarvan zijn er twee gericht op keurmeesters en een op dierenartsen. De fokkers blijven vooralsnog buiten beeld. Sterker nog: het merendeel van de fokkers wordt niet eens bereikt met Fairfok. Nog geen derde van alle fokkers in Nederland is aangesloten bij de Raad van Beheer.”

“Hoewel we vragen hebben bij het perspectief van sommige fokkers, was het geruststellend te constateren dat alle deelnemers aangaven het verminderen van erfelijke aandoeningen wel belangrijk te vinden. Het lijkt erop dat men best bereid is daaraan te werken”, aldus Steffie Van Horck. “Het veranderen van het uiterlijk is een heel ander verhaal: meer dan driekwart van de fokkers staat daar negatief tegenover. Ergens is dat begrijpelijk, want als het uiterlijk verandert, voldoet de hond niet meer aan de rasstandaard waarin is vastgelegd hoe een rashond eruit moet zien. Die rasstandaarden moeten dus worden aangepast, de meeste op internationaal niveau. "

Met het falen van Fairfok is wederom bewezen dat verbetering van het welzijn en de gezondheid van honden niet afhankelijk kan zijn van de sector, constateert de Sophia-Vereeniging dan ook. De ziekmakende rasstandaarden en het fokken op uiterlijk vormen immers de hoeksteen van de rashondenfokkerij. Wel moeten er snel strenge regels komen vanuit de overheid, die voor alle fokkers gelden. Steffie Van Horck: “Het is onacceptabel dat honden lijden onder het uiterlijk dat mensen hun doelbewust hebben toebedeeld. Als de sector daarvoor geen verantwoordelijkheid wil nemen, dan moet de overheid het doen”.

DE SOPHIAVERENIGING: "AANGEZIEN DE SCTOR HET ZELF NIET DOET MOET DE OVERHEID MET STRENGE REGELS KOMEN..."