• Modeshow Sheila de Vries laat mooie tijden herleven

 • Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • FABIENNE DELVIGNE - heavenly dream

 • 'Photographic Paintings'

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Vluchtelingen gescheiden laten trainen

AMSTERDAM - Vrijdag 20 juni - een dag voor het begin van de zomer waarin onder meer volop buitensporten plaats vinden- werd in de gemeenteraad het vluchtelingenbeleid voor de komende jaren vastgesteld. Maar de VVD gaat nog niet akkoord met de huidige plannen van het college. Over het sportaanbod voor vluchtelingen zijn de partij en het college het volkomen oneens.

In deze plannen staat nu namelijk : 'Amsterdam biedt indien nodig gescheiden sportaanbod voor mannen en vrouwen aan. De praktijk wijst uit dat in sommige gevallen de drempel om gezamenlijk te sporten in het begin hoog is.' Claire Martens wilde vrijdagmiddag namens de VVD een stokje steken voor deze regeling.

Zij vindt dat het aanbieden van Gescheiden Sportfaciliteiten vanuit de overheid een verkeerd signaal afgeeft aan mensen die net in Amsterdam zijn. Daarnaast zou het de integratie en inburgering van vluchtelingen belemmeren. Vanuit particuliere organisaties zou gescheiden sporten kunnen worden aangeboden, maar de VVD vindt dit niet de taak van de gemeente.

De VVD stelt dan ook voor dat de gemeente alleen een gemengd sportaanbod aan gaat bieden aan vluchtelingen. Als dan vervolgens in de praktijk blijkt dat dit voor weerstand zorgt, moet de gemeente uitleg en voorlichting over het onderwerp gaan geven. Het voorstel werd vandaag door de VVD in de raad ingediend.

Het is hartverwarmend dat de VVD een partij van nu is en niet schaapachtig de ogen sluit voor de slupend binnendringende discriminatie die de sportieve educatie bedreigt van een aantal in de hoofdstad gearriveerde en wonende vrije mede-burgers. Vluchteling geweest of niet... Er wordt een hele poppenkast aan argumentatie te voorschijn gehaald om de apartheid binnen hun sportleven maar zodanig te kunnen handhaven dat mensen die tijdens hun sportieve activiteiten open met elkaar willen communiceren daarvan worden weerhouden.

Zogenaamd om hun 'te beschermen' maar in feite door het aanpraten van allerlei schuldgevoelens iedereen flink onder controle te kunnen houden. Met een keuze voor apartheid worden onze nieuwe mede-burgers geremd in de ontwikkeling van een vrije sportidentiteit en sociaal terug geplaatst naar de beklemmende onvrije opvattingen van de vorige eeuw. En hoe fantastisch was dat zogenaamd wel niet allemaal.

Gescheiden sportaanbod... Hou toch op... Memorabele situaties vol miskenning en frustraties van vroeger waar een nieuwe generatie gelukkig eindelijk aan ontsnapte dreigen weer de kop op te steken. Iedere moderne politieke partij zou op dit gebied wakker moeten worden.

... HET SPORTAANBOD BETEKENT VEEL ENERGIE EN INZET GEVEN ... GEEN TIJD VOOR 'GEVAARIJKE' VRIJE COMMUNICATI E...