• Modeshow Sheila de Vries laat mooie tijden herleven

 • Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • FABIENNE DELVIGNE - heavenly dream

 • 'Photographic Paintings'

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Uitspraak wrakingsverzoek Google van Het Hof Den Haag

  Het Gerechtshof Den Haag heeft vorige maand een wrakingsverzoek van Google gehonoreerd. Het Hof spreekt van een ‘objectief gerechtvaardigde vrees voor partijdigheid’ in een zaak waarbij Google op last van de rechter enkele zoekresultaten moest blokkeren in Google Search.

De zoekresultaten verwijzen onder meer naar een vermelding van een plastisch chirurge op de zwarte lijst artsen van de stichting SIN-NL. Deze lijst bevat alle namen van artsen, tandartsen, verpleegkundigen en psychologen die in het zogenoemde BIG-register opgenomen zijn met een berisping of schorsing, en andere personen en organisaties uit de gezondheidszorg en de overheid die hun wettelijke en professionele zorgplicht schenden.

Google heeft tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam, waarbij haar naam uit de zoekresultaten moest worden verwijderd, hoger beroep ingesteld. Toen het internetbedrijf ontdekte dat een van de behandelende raadsheren voorkomt op de ‘zwarte lijst rechters’ van dezelfde stichting SIN-NL heeft Google de raadsheer van het hof A.M.A. Verscheure in overweging gegeven zich te verschonen. Die zag daartoe geen aanleiding.

(Toelichting terminologie: "Een raadsheer is een rechter in hoger beroep" en "ëen rechter die zich wenst te verschonen wil een zaak niet behandelen omdat hij - of zij - de schijn van belangenverstrengeling wil vermijden).

Het oorspronkelijke vonnis was trouwens ook al opgesteld door een rechter die op de zwartelijstrechters stond. De stichting vond het vonnis dan ook ‘juridisch zeer aanvechtbaar’.
Het was aan Verscheure tot aan het hoger beroep in de hoofdzaak niet bekend dat ook haar naam wordt vermeld op de ‘zwarte lijst rechters’. Anders dan een arts heeft een rechter in de uitoefening van zijn werkzaamheden in het geheel geen nadeel van vermelding op een dergelijke lijst, vond de rechter. Het enkele feit dat de naam van de Raadsheer op deze zwarte lijst staat doet op geen enkele manier af aan haar onpartijdigheid en objectiviteit om het hoger beroep in de hoofdzaak te behandelen.

Maar het is voor Google wél cruciaal dat de zaak in hoger beroep met een onafhankelijke en onpartijdige blik wordt behandeld, in het algemeen en met betrekking tot de stichting SlN-NL en diens voorzitter in het bijzonder. Iedere schijn van persoonlijke betrokkenheid of vooringenomenheid moet worden voorkomen.

Het Hof volgt die redenering. ‘Dat de Raadsheer heeft verklaard dat zij geen enkele moeite heeft met de vermelding van haar naam op deze lijst is niet van belang, aangezien het bij Google niet gaat om de mogelijk subjectieve onpartijdigheid, maar om de objectief gerechtvaardigde vrees voor partijdigheid.’

...WRAKINGSVERZOEK GOOGLE GEWOGEN EN GEHONOREERD...