• Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • 'Photographic Paintings'

 • Historische Modeshow Sheila de Vries

 • Hoeden van Fabienne Delvigne: verfijnde look

 • Dutch Designer of the Year-titel naar Efteling

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Johan Th. Bos over houdbaarheid van politici

  AMSTELVEEN - Geloof nooit beloften van politici. De uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken op het moment dat zij ze uitspreken. Daar zitten zij niet mee, al is de ene politicus betrouwbaarder dan de andere. Dat die van de VVD in een doorlopende identiteitscrisis verkeren, heb ik eigenlijk in Amstelveen de laatste jaren niet zo gemerkt. Liberale bijwagen D66 weet in elk geval wat het schenden van beloften betreft mogelijk meer van wanten.

Ik herinner me nog dat wethouder Maaike Veeningen bij de verkiezingen voor de gemeenteraad lijsttrekker was, zonder ooit tot die raad te zijn toegetreden. De Democraten zeiden in hun reclame voor haar nog wel de énige vrouwelijke lijsttrekker te hebben, wat natuurlijk haaks op het verkiezingsprogramma stond, waarin zij onder meer genderneutrale toiletten in het raadhuis eisten. Een onzinnig verhaal dat inmiddels lijkt vergeten, maar misschien duikt het bij de volgende verkiezingen voor de vroedschap weer op. Je moet toch iets als unicum hebben, al is het nog zo belachelijk.

Lijsttrekker Maaike Veeningen was niet bepaald de sterkste wethouder in Amstelveen en kreeg dan ook die functie in het grotere Almere, want in de politieke carrousel is gebruikelijk dat men bij disfunctioneren wordt gepromoveerd. Dus ook Veeningen kon meer verdienen en vertrok, overigens een plaats in Amstelveen achterlatend voor de als bestuurder veel betere Floor Gordon.

Maar degenen die op Veeningen hebben gestemd, omdat haar partij nu eenmaal landelijk het goed deed, zijn dus eigenlijk bedonderd. Wie gedacht had dat de lijsttrekker ook als eerste in de gemeenteraad en het college van B&W zou komen, werd gewoon bedrogen.

Net als het geval is bij het terugtrekken van Stephanie Schilder, die bij hoog en laag beweerde dat zij vier jaar lang de gemeentebelangen met de visie van D66 zou gaan behartigen, maar daar na nauwelijks een jaar al de brui aan geeft. Het raadslidmaatschap is nu eenmaal een bijbaantje en zij kon dat naar haar zeggen niet langer combineren met haar échte werk, dat van advocate.

Afgezien van het feit dat de tien partijen in de gemeenteraad in aantal eigenlijk overbodig zijn, omdat zij goeddeels toch allemaal hetzelfde zeggen, doet men er goed aan bij de verkiezingen niet te verwachten dat de kandidaten op wie men stemt op ook letterlijk in de raad komen, c.q. blijven. D66 heeft dat onweerlegbaar bewezen.

FLOOR GORDON HOUDT VAN HARDLOPEN, SPORT EN CULTURELE ACTIVITEITEN MET HAAR GEZIN ...