• Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • 'Photographic Paintings'

 • Historische Modeshow Sheila de Vries

 • Hoeden van Fabienne Delvigne: verfijnde look

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Boek: ‘Tijd om de verhalen op te tekenen. Nu het nog kan’

  Journalist Herman Spinhof vertelt in onderstaand artikel over zijn pas verschenen boek ‘Vertrapte illusies. Verborgen oorlogsherinneringen van Molukkers’, een uitgave van de Walburg Pers. Een boek wat geldt als een waardevol document... ( De redactie schenkt heel graag aandacht aan Spinhofs verhaal... Dat steunt op eigen oorlogservaringen en op inzicht. Laten we in het licht van de Maand van de Geschiedenis proberen de lessen van het verleden te respecteren. Waarom? Dat geldt voor ons eigen leven maar ook voor de levens van anderen.... We leven NU in het moment dat een brug vormt naar LATER). 

Hier volgt Herman Spinhofs verhaal... ... 'Het was in de zomer van 2011 dat ik met een bevriende Molukker, Jonas Muskitta (nu 87) de fototentoonstelling ‘Troostmeisjes’ bezocht in het koloniaal museum Bronbeek (Arnhem). Nog ondergedompeld in de beelden en verhalen van de tentoonstelling verstijfde Jonas plotseling van angst bij het zien van de vaste collectie krissen en klewangs van het museum. Die riepen herinneringen op aan wat hem en zijn vrouw was overkomen. Hun verhalen zetten mij aan tot een zoektocht naar verhalen van anderen over de reeks oorlogen die van 1942-1950 speelden in Indonesië, Nederlands grootste voormalige wingewest'.

"Het waren meerdere oorlogen achter elkaar die de met spoed naar Nederland ‘gerepatrieerde’ Indo’s, KNIL’ers, Molukkers en spijtoptanten hadden meegemaakt. In het vorig jaar uitgekomen boek ‘Koloniale oorlogen in Indonesië’ telt Piet Hagen meer dan vijfhonderd gewapende militaire acties. Tussen 1942 en 1950 waren het er drie: de Japanse bezetting (1942-1954), de vrijheidsstrijd (1945-1949) en de bezetting van het Indonesisch leger van Ambon en de Molukken na het uitroepen van de RMS in 1950.

Eenmaal in Nederland aangekomen was er nauwelijks oor voor die oorlogsverhalen. Het negeren daarvan en vooral het plotselinge ontslag uit militaire dienst van de Molukse KNIL-militairen die voor hún Nederland in Indonesië hadden gevochten, heeft diepe wonden geslagen. Gedesillusioneerd waren ook de in Nederland geboren generaties na hen.

Die frustraties escaleerden bij geradicaliseerde jongeren tot de treinkapingen bij Wijster (1975) en De Punt (1977). Tijd om je oor te luister te leggen en de oorlogsverhalen op te tekenen nu het nog kan.

In de archieven van het in 2012 opgeheven Museum Maluku en in die van de Leidse Universiteitsbibliotheek trof ik een groot aantal onuitgewerkte interviews, die gehouden waren tussen 1997 en 2008 in het kader van het oral history-project Erfgoed van de Oorlog. Een schat aan informatie die niet makkelijk toegankelijk is.
In totaal heb ik achttien interviews geselecteerd, bewerkt en opgenomen in mijn boek en geplaatst in het grotere verhaal van de geschiedenis.

Daarvoor heb ik ruim een meter aan historische boeken over het onderwerp gelezen en stapels archiefmateriaal doorgenomen.

Zo kon ik de nodige afstand nemen van de indivi­duele, soms verhullende verhalen, waardoor een helderder zicht op de werkelijkheid en een evenwichtige balans ontstond tussen authenticiteit, betrokkenheid en distantie. Belicht vanuit verschillende perspectieven doemde er een waarheidsgetrouw beeld op van een zwarte periode in de Nederlandse geschiedenis, die we het liefst willen vergeten.'

Herman Spinhof was coauteur van ‘De grootste kraak in krantenland’ (2008), ‘In het spoor van Bernhard’ (2013) en ‘De Srebrenica dagboeken’ (2014). Hij publiceerde artikelen in het AD/Rotterdams Dagblad, de Wegener bladen en in De Journalist/Villamedia. Als mediasocioloog was hij werkzaam voor verschillende instituten.

Boek: Vertrapte illusies - Verborgen oorlogsherinneringen van Molukkers
Co-auteur: Herman Spinhof
Uitgeverij WalburgPers

'VERTRAPTE ILLUSIES' VAN HERMAN SPINHOF IS EEN BELANGRIJK BOEK ...

EEN REMINDER AAN TOT NU HELAAS ONDERBELICHTE GEBEURTENISSEN DIE HEEL DIEP IN HET LEVEN VAN VEEL MENSEN HEBBEN INGEGREPEN ...
HEFTIGE GEBEURTENISSEN DIE ZELFS DE LEVENS VAN HUN KINDEREN EN KLEINKINDEREN HEBBEN GETEKEND...