• Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • 'Photographic Paintings'

 • Historische Modeshow Sheila de Vries

 • Hoeden van Fabienne Delvigne: verfijnde look

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Nieuwe Code Diversiteit & Inclusie echt nodig?

  DEN HAAG - Minister van Engelshoven (OCW) nam dezer dagen de Code Diversiteit & Inclusie in ontvangst. Voordat we kromme tenen krijgen van zo'n houterige benaming is een glimlach op zijn plaats want deze code verwelkomt zowel u als mij op een welgemeende en heel vriendelijke manier. En vooral voor verenigingen is het belangrijk hier meer over te weten.

Minister van Engelshoven van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur legt het samenvattend uit dat deze code er voor moet zorgen dat niemand in de cultuursector verwaarloosd wordt want zegt ze: "Als een sector het goede voorbeeld moet geven is dat de cultuursector: we zijn van en voor iedereen.”

De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector. De code is zelfregulerend opgesteld, met als doel de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving in de sector te representeren. Het is noodzaak dat de sector gelijkwaardig toegankelijk en aantrekkelijk is voor iedereen, waarbij iedereen wordt gewaardeerd en gerespecteerd en zich gehoord en thuis voelt.

Met het toepassen van de code zet een culturele of creatieve organisatie een wezenlijke stap om relevant en aantrekkelijk te blijven voor alle groepen in onze snel veranderende samenleving.

Tijdens de presentatie van de Code werden ook de jaarlijkse &Awards uitgereikt voor de organisatie en professional die zich bijzonder hebben ingezet voor een meer inclusieve sector. ‘Wat Telt!’ dat zich inzet voor doven en slechthorenden werd bekroond in categorie ‘organisaties’ en kreeg daarbij €20.000. Joan Windzak van boekwinkel Educulture kreeg de &Award ‘professional’ en een bedrag van €5.000 omdat zij zich inzet voor taalontwikkeling en liefde voor lezen bij kinderen.

Wat is er veranderd aan de Code? De naam veranderde van Code Culturele Diversiteit naar Code Diversiteit & Inclusie. Het perspectief van de code is verbreed van culturele diversiteit naar diversiteit & inclusie. In dit nieuwe perspectief is, naast culturele diversiteit, ook oog voor andere vormen van verschil. De code erkent dat de unieke identiteit van ieder mens tegelijkertijd langs verschillende lijnen wordt gevormd.

De code richt zich specifiek op werkenden in de culturele en creatieve sector, en bestaat uit een vijftal principes die zijn uitgewerkt in een stappenplan. De code wordt toegepast door de stappen uit te voeren. Het is daarmee geen afvinklijst. Gedrag, inclusief denken en handelen, bepaalt de werking en de kracht van de code.

Overheden die de code willen gebruiken bij de toekenning van subsidies, zien toe op de naleving van het principe ‘pas toe en leg uit’. De aanpak en verantwoording daarover door de organisatie geven aanleiding voor een terugkerend gesprek over de bevordering van diversiteit en inclusie.
Een gedragscode staat nooit op zichzelf en gedrag verandert niet vanzelf. Om de organisaties te ondersteunen is de website codi.nl ontwikkeld met tools, educatie, publicaties en voorbeelden uit de praktijk.

De &Awards zijn bedoeld als stimulans en instrument om zichtbaarheid van ‘good practices’ op het gebied van diversiteit en inclusie binnen de culturele sector en creatieve industrie te vergroten. De &Awards zijn daarmee een belangrijk onderdeel van de Code Diversiteit & Inclusie.

FOTO: KISTEN VAN SANTEN