• Modeshow Sheila de Vries laat mooie tijden herleven

 • Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • FABIENNE DELVIGNE - heavenly dream

 • 'Photographic Paintings'

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Stefan J. Bos over De Val van de Muur

  In de herinnering van veel ouderen is de Val van de Muur een heel mooi moment in de geschiedenis waar veel jongeren enigszins verbaasd over meedenken. "Wat een drukte daarover," zei één van hun tegen onze redactie. Hij vond het kennelijk 'niet cool' en zei: "Er is al genoeg door mijn opa's in mijn kop gestampt over de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurde allemaal toen ik er nog niet eens was..."

Phia Baruch : We vragen het aan Stefan J. Bos reporter van BosNewsLife die het grote nieuws voor verschillende tv- en radio uitzendingen in verschillende talen verslaat. Hij heeft zijn studio in Hongarije en net de Val van de Muur voor Radio Vaticaan verslagen. Waarom herdenkt men overal ter wereld de 30ste verjaardag van de Val van de Berlijnse Muur?

Stefan J. Bos: "De dertigste verjaardag van de opening van de Berlijnse Muur is een historisch moment in de wereldgeschiedenis want er kwam een einde aan het communisme in Oost-Europa. En het gaf hoop aan de vele toegewijde gelovigen die gedurende tientallen jaren van de communistische dictatuur vanwege hun geloof hebben geleden."

Ph. B. Zelf dacht ik altijd dat De Muur er na de Tweede Wereldoorlog opzettelijk door de geallieerden geplaatst was om er voor te zorgen dat Duitsland niet opnieuw een machtig land werd wat opnieuw Europa zou gaan overheersen. Door De Muur werd de macht gehalveerd...

Stefan J. Bos: "Laten we beschouwen wat dit allemaal voor de mensen die daar woonden betekende. Voorbijgaand aan mogelijke politieke en militaire motivering zou ik concreet willen zijn en wijzen op de verdeeldheid die door die enorme betonnen barrière Berlijn van 1961 tot 1989 doorsneed met het gehate en gevaarlijke "IJzeren Gordijn". Dat scheidde het vrije West-Europa van de communistische landen van het Oostblok, waar tijdens de Koude Oorlog miljoenen mensen wreed vervolgd werden vanwege hun geloof en mening. Op 9 november 1989, ten slotte, stortte De Muur bijna in onder het gewicht van de roep om vrijheid. De Oost-Duitse grenswachten hielden de grote menigte die het Westen wilde binnengaan niet tegen. Bewoners uit Oost- en West-Berlijn huilden tranen van vreugde terwijl ze elkaar omhelsden."

PH. B. : Het was inderdaad ongelooflijk en nogal onverwacht dat die muur werd doorbroken. Ik herinner me heel goed dat de kranten het toen meldden in Nederland ... We wisten niet wat we hóórden toen de Muur viel. We waren zo ontzettend blij...

Stefan J. Bos: "Het ging allemaal natuurlijk niet zomaar. Daar is heel veel gebed en stille diplomatie ook van kerkleiders zoals ook Paus Johannes Paulus II aan vooraf gegaan. De in Polen geboren Paus heeft een cruciale spirituele rol gespeeld in de eenwording van Europa in vrijheid... Hij was de eerste Paus die een communistisch land binnenkwam toen hij in juni 1979 zijn geboorteland bezocht. "Wij herinneren ons die grens van de dood, die jarenlang ons vaderland verdeelde en mensen, families en vrienden krachtig scheidde, " zei hij toen. Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die opgroeide in Oost-Duitsland, erkende dit lijden. Zij zei: "Ik herinner me de mensen die in de buurt van de Muur werden gedood omdat ze vrijheid zochten."

Ph. B.: Het verklaart veel over haar politieke instelling waar niet iedereen het mee eens is...

Stefan J. Bos; "Angela Merkel was zaterdag ook aanwezig bij de herdenking van de Val van de Muur in een kleine kapel. De Duitse Bondskanselier zei daar: "Ik herinner me nog de 75.000 mensen die werden vastgehouden omdat ze probeerden Oost-Duitsland te ontvluchten en degenen die geleden hebben omdat familieleden het land waren ontvlucht." Maar ze voegde er aan toe dat de geschiedenis leert dat geen enkele muur die mensen buiten houdt en de vrijheid beperkt, zo hoog of zo breed is dat hij niet kan worden afgebroken."

Dat klinkt machtig en strijdbaar...

Stefan J. Bos: "Precies. Paus Franciscus is het met haar eens. "Waar muren zijn, zijn gesloten harten", zegt de Paus. "We hebben bruggen nodig, geen muren."

Ph. B. : Dat is de waarheid in a nutshell. Zo zou het moeten zijn. Bedankt Stefan J. Bos in Budapest voor de uitgebreide insight information over een groot en memorabel moment in de wereldgeschiedenis .