• Modeshow Sheila de Vries laat mooie tijden herleven

 • Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • FABIENNE DELVIGNE - heavenly dream

 • 'Photographic Paintings'

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Adviezen Kunstraad over diversiteit gaan te ver

  Volgens de Kunstraad zijn culturele centra in Amsterdam te westers en te wit. Daarom moet de gemeente wat de Kunstraad betreft  diversiteitseisen stellen op basis van het programma, personeel en het publiek van musea, theaters en muziekcentra. De VVD vindt dit écht te ver gaan.

Fractievoorzitter Marianne Poot: "Diversiteit wordt hiermee gereduceerd tot zwart-witdenken. Wat ons betreft is diversiteit de optelsom van het gevarieerde cultuuraanbod in Amsterdam. De gedachte dat de gemeente zich bemoeit met de huidskleur of etniciteit van het personeel en het publiek van de concerten of musea is verwerpelijk."

De inzet van kunst en cultuur voor politieke doelen leidt tot verstrikking in identiteitspolitiek. Bovendien zorgt het politiseren van cultuur ervoor dat het draagvlak afneemt om vanuit overheidswege cultuur te subsidiëren. Dat zou enorm zonde zijn.

"Laten we als gemeente bij het verstrekken van subsidies primair kijken naar de kwaliteit van het culturele aanbod,"verklaart Marianne Poot. 

"Wat de VVD betreft is diversiteit een optelsom zou ik bijna kunnen zeggen, " legt het raadslid uit. "Wat mij betreft hoeft het nij de Nationale Opera helemaal geen afspiegeling te zijn van Amsterdam. Waarom? ... Sterker nog: het is juist prima dat die kunstinstellingen hun eigen publiek adresseren. En datzelfde geldt voor rappe s in Zuidoost. Vind ik ook prima dat daar geen afspiegeling wordt gezien van Amsterdam. Sterker nog: het is juist goed dat die instellingen hun eigen publiek trekken. Dat maakt dat wij dit dus echt niet moeten doen."

MARIANNE POOT: ... LATEN WE ALS OVERHEID BIJ HET VERSTREKKEN VAN SUBSIDIES PRIMAIR KIJKEN NAAR DE KWALITEIT VAN HET CULTURELE AANBOD ...