• Modeshow Sheila de Vries laat mooie tijden herleven

 • Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • FABIENNE DELVIGNE - heavenly dream

 • 'Photographic Paintings'

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Internationaal #RedWednesday

  Op woensdag 27 november worden ook in heel Nederland kerken rood verlicht om aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en voor de vervolging van christenen. Een groeiend aantal kerken doet mee met #RedWednesday. In Nederland kleuren morgen 47 kerken, van Texel tot Maastricht, rood. Nog meer kerken houden gebedsdiensten om aandacht te vragen voor de vervolging van gelovigen - vooral minderheden. Met #RedWednesday wil Kerk in Nood oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen.

Kerk in Nood presenteert de feiten van christelijke vervolging op een eerlijke en feitelijke manier en doet geen afbreuk aan andere geloofstradities, maar benadrukt juist hoe het bouwen van bruggen en de interreligieuze dialoog een middel is om vrede tussen geloofsgroepen tot stand te brengen.

Wereldwijd worden op 27 november bekende gebouwen in het rood verlicht. De afgelopen jaren werden al de kanalen van Venetië, de Sacre Coeur basiliek in Parijs, het Cristo Redentor beeld in Rio de Janeiro en de Sagrada Familia in Barcelona rood gekleurd. In Groot-Brittannië zal dit jaar de kathedraal van Westminster gekleurd zijn. Ook worden daar moskeeën en synagogen rood aangelicht in het kader van #redwednesday.

Directeur Peter Broeders van Kerk in Nood : “De vrijheid van godsdienst is een mensenrecht. Niemand mag worden lastig gevallen, gediscrimineerd worden in werk of huisvesting, of bedreigd worden met het ontnemen van vrijheid of zelfs zijn of haar leven, alleen vanwege diens geloof. Helaas constateren we wereldwijd steeds meer van dergelijke schendingen, waarvoor amper aandacht is in ons land.”

#Rednesday is een wereldwijd initiatief van Kerk in Nood (ACN), een katholieke hulporganisatie die in 145 landen pastorale projecten en vervolgde christenen ondersteunt. De stichting is in 1947 door de Nederlandse pater Werenfried van Straaten opgericht.

Stefan J. Bos van de Hotline tevens Persbureau BosNewsLife die zich al jaren bekommert om het lot van vervolgde Christenen: "Dit is een belangrijke ontwikkeling. Christenen zijn de grootste groep vervolgden vanwege hun geloof ter wereld. Er wordt geschat dat 245 millioen gelovigen dagelijks met deze vervolging te maken hebben. Volgens de organisatie Open Doors zijn er in de periode van november 2017 tot eind 2018 4305 christenen vermoord vanwege hun geloof."

Hebben ze daar bewijzen van?

"Zeker.... Het is mogelijk dat het aantal veel hoger ligt maar van dit aantal zijn er bewijzen. Het aantal vervolgingen is ook toegenomen doordat in sommige landen moslims zich tot christen hebben bekeerd en extreme moslims zich daar zo boos over hebben gemaakt dat zij deze bekeerlingen vermoorden. En de allerergste vervolgingen vinden plaats in Noord-Korea waar geen enkele ruimte is voor welk geloof dan ook. Daar heeft de heerser zichzelf tot een god verheven en wil aanbeden worden door het volk. Daar is de vervolging heel erg...

#RedWednesday VRAAGT OM VRIJHEID VAN GELOOF VOOR VERVOLGDE CHRISTENEN...

KERKEN OVER DE HELE WERELD SIGNALEREN: VRIJHEID VAN GEDACHTEN EN GELOVEN IS EEN MENSENRECHT...