• Introdans ook nu volop in actie

 • 'Photographic Paintings'

 • Historische Modeshow Sheila de Vries

 • Hoeden van Fabienne Delvigne: verfijnde look

 • Dutch Designer of the Year-titel naar Efteling

 • Amazon by Addy in Villa Maasdonk

 • Online thuisproeverij met verhalen makers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

SP presenteert actieplan tegen daklozencrisis

  AMSTERDAM - De SP presenteert een actieplan om daklozen in Amsterdam sneller te helpen. In het plan wordt dieper ingegaan op en worden oplossingen aangedragen voor de zogeheten 'economische daklozen': mensen die door een tegenslag geen huis meer hebben.Het aantal daklozen in Nederland is de afgelopen 10 jaar verdubbeld naar bijna 40.000 mensen. In Amsterdam komen er wekelijks tientallen economische daklozen bij.

Door onder andere de hoge woningnood, de achterblijvende lonen, de steeds onzekerdere arbeidsvoorwaarden en bezuiniging op de GGZ zijn steeds minder mensen in staat een dak boven hun hoofd te regelen. Een steeds groter gedeelte daarvan zijn economische daklozen.

SP-fractievoorzitter Erik Flentge: “De daklozencrisis toont vooral een wooncrisis aan. Veel mensen redden het niet in deze tijden van rauw kapitalistisch beleid, waar de mensen met een laag of middeninkomen te vaak de rekening gepresenteerd krijgen. De opvang van daklozen heeft nog lange wachtlijsten, de economische daklozen worden vaak als zelfredzaam gezien en ontvangen bijna geen hulp. Op die manier putten ze al snel hun eigen netwerk uit en verergeren na een tijdje de problemen. Met dit initiatiefvoorstel willen we deze daklozen onderdak bieden en zorgen voor passende hulp.”

Het stadsbestuur heeft zich inmiddels voorgenomen om tijdelijke winteropvang voor kwetsbare dak- en thuislozen te vervangen met een 24-uursopvang. Volgens de SP is er meer nodig, daarom stelt de partij voor om het voormalig pand van het Slotervaartziekenhuis beschikbaar te stellen voor tijdelijke nachtopvang en woonplekken voor daklozen.

Erik Flentge: “Dakloosheid voorkomen is niet alleen humaner, het bespaart de samenleving veel geld. Iedere euro die we besteden aan bestrijding en preventie van dakloosheid kunnen we twee tot drie keer terugverdienen met besparing op zorg, politie en justitie. We moeten mensen zo snel mogelijk rust bieden om hun zaken uit te zoeken en ze perspectief te geven. Zo voorkomen we dat mensen verder in de problemen raken.”

De SP stelt voor om specifiek voor de groep economische daklozen woningen te bouwen, kans te geven op een tijdelijke studenten kamer en voorrang bij anti-kraak. Ook wil de partij onderzoeken hoe de kans op een huis voor economisch daklozen vergroot kan worden.

Flentge: “Met deze maatregelen hebben we grote grondoorzaken van dakloosheid nog niet opgelost. Die problemen zijn veroorzaakt door Den Haag, met de kostendelersnorm, de enorme wachtlijsten bij de geestelijke gezondheidszorg. Maar we zetten in Amsterdam wel stappen in de goede richting om daklozen steun te bieden.”

ERIK FLENTGE:  ...MENSEN DIE HET NIET REDDEN HULP EN PERSPECTIEF PROBEREN TE BIEDEN...