• Modeshow Sheila de Vries laat mooie tijden herleven

 • Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • FABIENNE DELVIGNE - heavenly dream

 • 'Photographic Paintings'

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Politie Amsterdam hulpvaardig resetten

  AMSTERDAM - Het zijn altijd buitenstaanders die 'het beter weten' volgens een oud spreekwoord. ("De BESTE stuurlui staan aan wal...") Maar soms kan het mogelijk zijn voor een organisatie die overbelast wordt ondersteuning te verkrijgen door wat te veranderen. Daarbij mag worden aangetekend dat de organisatie zelf daarvan wel 'gediend' moet blijken te zijn. Ga maar na wat u zelf denkt als er in uw leven van die raadgevers opduiken die uitleggen hoe 'het allemaal veel beter of veel effectiever' kan. Dan staat u ook niet meteen te juichen. Het moet dus wel kunnen.

Laten we er toch eens van uitgaan dat politici van goede wil zelf met nuttige ideeén komen en daar achteraf ook 'bij willen blijven' zoals de VVD en de PvdA nu. Het is namelijk nodig want de politie zit met grote leegloop ­wegens vergrijzing van de eenheid Amsterdam. Er werken ongeveer 5500 mensen; en er zijn momenteel zeker 480 vacatures. Daar komen een plotselinge overmaat van beveiligingstaken bij.

Amsterdammers zouden in het nieuwe jaar oprecht wat meer kunnen doen voor hun eigen politie-mensen. Voorbeelden? Gemeentelijke boa’s zouden best meer politietaken kunnen overnemen, bijvoorbeeld in het verkeer. VVD en PvdA komen met een waslijst ideeën om de politie te ontlasten. PvdA-raadslid Sofyan Mbarki en VVD-raadslid Marianne Poot hebben in een gezamenlijke discussienota zestien ‘denkrichtingen’ voorgesteld waardoor de politie medewerkers zouden kunnen worden ondersteund.

Zoals de mogelijke inzet van de Koninklijke Marechaussee als het gebruiken van drones bij grote sportevenementen. Een inzet van meer particuliere beveiligers en de werving van extra politievrijwilligers. Ook wordt gedacht aan meer en efficiënter camera­toezicht en minder administratieve handelingen voor agenten bij aangiftes.
Eveneens zou een deel van de verkeershandhaving van de politie kunnen worden overgedragen door samenwerking met Rijkswaterstaat.

Het gaat dan specifiek om de ‘Varas’-feiten: Veelgepleegde hufterfeiten, Afleiding, Rood licht, Alcohol en drugs en Snelheid. Er zijn heus wel meer mensen dan politieagenten die dit werk wat ook belangrijk is kunnen doen.

‘De gemeente zou eigen boa’s in kunnen zetten in plaats van politie bij het uitvoeren van de controles op deze overtredingen,’ schrijven de raadsleden Mbarki en Poot. De capaciteit die dit oplevert, kan dan weer ingezet worden bij de reguliere basisteams. Natuurlijk verwachten zij niet dat alle voorstellen worden aangenomen, maar de overbelasting bij de politie is zo groot dat het tijd is voor ‘ongebruikelijke oplossingen die partijpolitiek overstijgen.’

Dat de PvdA momenteel in de coalitie zit en de VVD de grootste oppositiepartij is, toont de ernst van de situatie en die bereidwillige aandacht ervoor wel aan. Bij hun voorstel zijn de financiële gevolgen niet doorgerekend. En zoals iedereen begrijpt 'is dat ook nog wel een puntje'. Daar staat tegenover dat de bewoners van de stad er momenteel mee geconfronteerd worden dat veel zaken op de plank blijven liggen en dat politiemensen er onder lijden dat zij door tijdgebrek niet goed hun werk kunnen doen zoals zij weten dat het hóórt.

Misschien kan deze poging tot resetten van twee partijen ook andere partijen inspireren tot hulpvaardigheid als de gemeenteraad in januari debatteert over de vraag wat de gemeente kan en moet maar vooral ook WIL DOEN om de hoofdstedelijke politie waaraan menigeen veel te danken heeft respectvol te ontlasten.

Zullen de verschillende partijen nu eens laten blijken dat zij het niet alleen bij woorden willen laten maar dat zij samen willen opkomen voor hun eigen politiemensen met een nieuwe start in het nieuwe jaar? Een nieuwe tijd met nieuwe mogelijkheden... We wachten het af. 

RESETTEN AMSTERDAMSE POLITIE-ORGANISATIE VRAAGT OM NIEUWE START IN HET NIEUWE JAAR... WAT GAAT DE GEMEENTERAAD DOEN IN JANUARI?