• Modeshow Sheila de Vries laat mooie tijden herleven

 • Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • FABIENNE DELVIGNE - heavenly dream

 • 'Photographic Paintings'

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Koningin Máxima bezoekt winnaar Appeltje van Oranje

  In het nieuwe jaar rollen de vele goede wensen van iedereen aan iedereen weer over elkaar maar één van de hoogtepunten voor velen zal het bezoek zijn van Koningin Máxima op woensdag 8 januari aan Stichting ElanArt in de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) in Nijmegen. De Stichting is winnaar van één van de drie Appeltjes van Oranje 2019, de prijs van het Oranje Fonds voor succesvolle sociale initiatieven.

ElanArt biedt jongeren uit asielzoekerscentra de kans contacten op te bouwen en hun talenten te ontdekken door deel te nemen aan kunstzinnige en creatieve projecten. Stichting ElanArt wil jonge asielzoekers in contact te brengen met diverse mensen en organisaties om voor nieuwkomers afstandelijkheid vanuit kunst en cultuur en de nieuwkomers te overbruggen. De circa tachtig vrijwilligers van de stichting willen met dans, theater, muziek en kookprojecten de integratie van de jonge vluchtelingen in Nederland bevorderen en ze in contact brengen met diverse mensen en organisaties. De nauwe samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zorgt voor ontmoetingen tussen studenten en nieuwkomers.

Koningin Máxima spreekt tijdens het werkbezoek met vertegenwoordigers van ElanArt over de aanpak en de ontwikkeling van de stichting en zij woont enkele presentaties bij van deelnemers aan de projecten. Tot slot gaat Koningin Máxima in gesprek met hen en enkele vrijwilligers over wat het initiatief voor hen betekent.

Het Oranje Fonds kent de Appeltjes van Oranje jaarlijks toe aan organisaties die een groot verschil maken voor mensen in onze samenleving. Ieder jaar draaien de prijzen om een ander thema. In 2019 was dit De kracht van samen; Vrijwilligers doen mee(r)!. Tijdens de uitreiking van de Appeltjes dit jaar in mei 2019 op Paleis Noordeinde benadrukte Koningin Máxima in haar toespraak de positieve aanpak van ElanArt.

Nu gaat er weer een nieuwe ronde van start met veel goedwillende en daadkrachtige vrijwilligers.

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het fonds zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

...HARTVERWARMEND ... IN HET NIEUWE JAAR OP BEZOEK BIJ DE WINNAAR VAN DE APPELTJES VAN ORANJE...

FOTO: RVD