• Modeshow Sheila de Vries laat mooie tijden herleven

 • Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • FABIENNE DELVIGNE - heavenly dream

 • 'Photographic Paintings'

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Koningin Máxima bij World Economic Forum in Davos

  Koningin Máxima bezoekt van maandagavond 20 tot en met donderdag 23 januari het World Economic Forum (WEF) in Davos dat dit jaar 50 jaar bestaat. Zij doet dit als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Zij is iemand van woorden en daden maar het programma in Davos bestaat uit het bijwonen van een aantal plenaire sessies. En van diverse bilaterale gesprekken met regeringsvertegenwoordigers van diverse landen en functionarissen van centrale banken uit onder meer Ethiopië, Ghana, Italië, Nigeria en Pakistan.

Een programma om U tegen te zeggen met vertegenwoordigers van fintech organisaties en het bedrijfsleven over de stand van zaken van verbetering van toegang tot financiële diensten.
Wereldwijd hebben nog altijd 1,7 miljard mensen geen toegang tot basale financiële diensten als een bank- of spaarrekening, verzekering, lening, pensioen of digitale betaalmethoden. Dit belemmert hen in hun economische ontwikkeling.

Koningin Máxima woont maandagavond het 2020 TIME 100 Davos Dinner bij. Aan de hand van het thema Next-Generation World: Shaping the Future bespreken deelnemers hoe hun activiteiten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe generatie volwassenen.

Dinsdag 21 januari weer een drukke dag. Koningin Máxima houdt een korte openingstoespraak bij de lunchbijeenkomst Smallholder Finance as Asset Class van het International Trade Initiative (IDH). Woensdagochtend 22 januari opent Koningin Máxima de workshop Financial Inclusion Beyond the Individual: The Role of MSMEs. Digitale financiële diensten spelen een belangrijke rol in de ontwikkelingsmogelijkheden van het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast heeft zij woensdag een overleg met het CEO Partnership for Economic Inclusion.

Dit informele samenwerkingsverband van tien internationale bedrijven is bezig aan projecten die financiële diensten voor hun klanten beter toegankelijk maken en daarnaast ook de markt hiervoor vergroten.

De CEO’s van Ant Financial, AXA, Bharti Airtel, Mastercard, PayPal, PepsiCo, Rabobank, Santander Bank, Telenor en Unilever kwamen in januari 2018 op uitnodiging van Koningin Máxima voor het eerst bijeen tijdens het WEF. Donderdagochtend 23 januari neemt Koningin Máxima deel aan een sessie van het Stewardship Board of the World Economic Forum System Initiative on Shaping the Future of Financial and Monetary Systems waar zij sinds 2016 lid van is. Ook is zij bij een werklunch van de Washington Post en Foreign Policy.

Het is een zwaar programma ook al word je nog zo goed door iedereen ondersteund. Maar vrouwen als Koningin Máxima geven grote en kleine machten weer levenskracht en hoop.

(Dat is iets heel anders dan de tranentrekkende haters die vinden dat alleen zij maar gelijk hebben en anderen er niet toe doen zoals toch nog voorkomt en wordt vermeld in onderstaand artikel van Stefan J. Bos.) 

Onze Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als UNSGSA wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken en hiermee hun kansen op economische en sociale ontwikkeling te vergroten. Het gaat in het bijzonder om lage inkomensgroepen, vrouwen, kleine- en middelgrote bedrijven en kleine landbouwbedrijven.

... KONINGIN MÁXIMA IN AKTIE VOOR FINANCIËLE DIENSTEN ... ZIJ ZORGT INTERNATIONAAL VOOR VERBINDING ...

FOTO: RVD JEROEN VAN DER MEYDE