• Modeshow Sheila de Vries laat mooie tijden herleven

 • Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • FABIENNE DELVIGNE - heavenly dream

 • 'Photographic Paintings'

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Steeds meer ouderen WhatsAppen er op los

  Het socialemedia-gebruik van ouderen heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Vooral 65- tot 75-jarigen maken steeds meer gebruik van sociale media. Ook het socialemediagebruik onder 75-plussers is toegenomen. Tekstberichten uitwisselen bijvoorbeeld via WhatsApp is onder ouderen het meest populair.

Dit blijkt uit recente cijfers van het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2019’ van het CBS. In 2019 gaf 87 procent van de personen van 12 jaar of ouder aan in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek sociale media zoals WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn, discussiefora of weblogs te hebben gebruikt.

Vrijwel iedereen in de leeftijdsgroep van 12 tot 55 jaar maakt gebruik van sociale media (95 procent of meer). Onder 55- tot 65-jarigen bedroeg het socialemediagebruik vorig jaar 89 procent en onder 65- tot 75-jarigen 76 procent.

Nederlanders van 75 jaar of ouder maken ook meer gebruik van sociale media: in 2014 maakte 13 procent hier gebruik van, vijf jaar later 40 procent. Het uitwisselen van tekstberichten via onder meer WhatsApp is de meest gebruikte vorm van sociale media: 84 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder deed dit in 2019.

De grootste groei is te zien bij de leeftijdsgroep van 65- tot 75-jarigen. Inmiddels verstuurt 70 procent van de 65- tot 75-jarigen tekstberichten. Onder 75-plussers wisselt een derde tekstberichten uit. 75-plussers maken met 18 procent (6 procent in 2014) nog relatief weinig gebruik van telefoneren via internet.

Van de 65- tot 75-jarigen zegt al 41 procent via internet te bellen. Mobiele telefoon of smartphone is het meest gebruikte apparaat. Vorig jaar gaf 92 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder aan een smartphone te gebruiken om te internetten.

Na de smartphone is de laptop met 83 procent het populairst voor internetgebruik. Met 71 procent wordt de tablet eveneens vaak gebruikt om online te gaan. In 2014 was dat nog 57 procent.

GEZELLIG APPEN EN INTERNETTEN MET EEN KOPJE KOFFIE ER BIJ ... OOK OUDEREN HEBBEN VELE VRIENDEN EN ZIJN GRAAG LIFE OP DE HOOGTE  VAN WAT ER ALLEMAAL GEBEURT...