• Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • 'Photographic Paintings'

 • Historische Modeshow Sheila de Vries

 • Hoeden van Fabienne Delvigne: verfijnde look

 • Dutch Designer of the Year-titel naar Efteling

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Stefan J. Bos: Overstroming in Jakarta

  Het is bekend dat Jakarta - hoofdstad van Indonesië - onontkoombare problemen heeft in tijden van grote overstromingen. Deze drukke stad Jakarta heeft al jaren te maken met een daling van de bodem.

Dat komt door het onttrekken van grondwater en zorgt in bepaalde periodes voor rampzalige gevolgen voor bewoners, verkeersdeelnemers maar ook voor grote gebouwen en kantoren als van de politie, bedrijven, supermarkten en ziekenhuizen.

Op sommige plaatsen daalt de bodem met 10 tot 15 centimeter per jaar. Daar is nog steeds onvoldoende aan gedaan. Er bestaan plannen en er wordt over hulp nagedacht maar momenteel heeft men hier nog geen afrondendee fase in bereikt.

Het land heeft door de onvermijdelijke bodemdaling echter periodiek te maken met grote woon- en verkeersproblemen.. Een medewerker van een groot ziekenhuis deelde BosNewsLife mee dat het water klotst in de gangen van het ziekenhuis en politie en hulptroepen doen hun uiterste best oplossingen voor de patiënten en bevolking in het algemeen te vinden.

Een Christelijke verpleegkundige zond beelden naar BosNewsLife hiervan en deelde ook namens een aantal kerkelijke medewerkers mee zich grote zorgen te maken omdat nu de straten en andere gebieden overstroomd worden. Ze zijn heel bang en vragen in hun gebeden of deze nare situatie snel mag worden beëindigd. 

DOOR: STEFAN J. BOS / BosNewsLife