• Modeshow Sheila de Vries laat mooie tijden herleven

 • Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • FABIENNE DELVIGNE - heavenly dream

 • 'Photographic Paintings'

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Coronavirus drama voor kappersbranche

  De ANKO roept de overheid zeer dringend op om voor kleine ambachtelijke bedrijven op korte termijn met een gerichte set noodmaatregelen te komen. Het coronavirus heeft ook op de kappersbranche een grote impact. Noord-Brabant is op dit moment het zwaarst getroffen.

De eerste kapsalons zijn daar gesloten doordat de eigenaar of de personeelsleden het coronavirus hebben of in contact zijn geweest met mensen die het virus hebben. Dit is een dramatische ontwikkeling voor deze bedrijven. Maar ook kapsalons die nog open zijn en kapsalons in de rest van het land voelen de gevolgen van het virus. Klanten blijven weg, met omzetverlies tot gevolg.

De kappersbranche bevat veel kleine ambachtelijke ondernemingen. Bedrijven in de branche hebben gemiddeld vier werknemers in dienst, veelal woonachtig in dezelfde gemeente. De ondernemer staat meestal ook zelf op de werkvloer. Er is sprake van veel, direct en langdurig contact met klanten. Dit alles maakt deze ondernemingen erg kwetsbaar. Het risico op besmetting is groter en de klanten blijven eerder weg omdat er sprake is van fysiek contact.

De consequenties van het virus en de verspreiding ervan zijn voor de kappersbranche dan ook enorm. Gedurende een bepaalde periode je bedrijf te moeten sluiten, heeft enorme financiële consequenties. Gevolgen, die deze ondernemers niet alleen kunnen en mogen dragen. Hun reserves en winstmarges zijn sowieso al beperkt.

De overheid heeft al noodmaatregelen genomen, zoals de regeling werktijdverkorting, en daar komen ongetwijfeld nog maatregelen bij. De ANKO pleit met name voor een noodfonds voor kleine ondernemers. Daarnaast willen wij een zo kort mogelijke wachttijd voor de al ingestelde en toekomstige regelingen en een snelle uitbetaling aan de getroffenen. Deze kleine ondernemers kunnen een tijdelijke inkomstenderving gezien hun zeer beperkte marges en buffers niet lang dragen.

De kappersbranche wordt zwaar getroffen, maar dat geldt ook voor andere kleine ondernemers, zeker binnen de detailhandel. De ANKO trekt samen op met MKB Nederland en VNO/NCW om de roep om maatregelen kracht bij te zetten.

Ook doet de ANKO een klemmend beroep op financiële instellingen, leveranciers en verhuurders van kappers om coulant te zijn in de betalingen van ondernemers in de kappersbranche. De ANKO heeft hiervoor een voorbeeldbrief gemaakt, die ANKO-leden kunnen gebruiken.

. KAPPERS ZIJN DIKWIJLS DOL OP HUN VAK ... VAAK STAAT DE KAPPER ZELF OOK OP DE WERKVLOER...  MAAR KLEINE ONDERNEMINGEN ZIJN OOK KWETSBAAR...