• Paul Schulten lanceert BLEND voor 19/20

 • Modeshow Sheila de Vries laat mooie tijden herleven

 • Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • FABIENNE DELVIGNE - heavenly dream

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Iedere dichter is een kunstenaar of kunstenares

  De Gedichtenwedstrijd is de afgelopen 10 jaar georganiseerd onder de naam Turing Gedichtenwedstrijd. Sinds het begin van de wedstrijd in 2009 hebben ruim 20.000 dichters meer dan 90.000 gedichten ingezonden. Daaronder zijn mensen die daar veel van hun tijd op een intense manier aan geschonken hebben. En slechts enkelen hebben gewonnen.

Maar.toch zou ik u graag willen vragen vanuit mijn poëti8sche visie mee te willen reizen met de zogenoemde verliezers van deze prachtige wedstrijd waarin zoveel mensen bereid zijn op de vleugels van de schoonheid van taal vanuit hun diepste innerlijk anderen hun mooiste geschenken aan te bieden.

Dat zijn heel veel woorden vanuit een verre verte van iemand die heel lang geleden (ergens diep terug in de Vorige Eeuw) ooit een Dichteres van Morgen werd genoemd maar bepaald geen winnaar in een tijd toen er nog geen aanmoediging of juist remming door 'volgers' of zelfs familie of vrienden bestond. Ondergetekende woonde als kind zo'n driekwart eeuw terug vele jaren tamelijk geïsoleerd op een eiland in Nederland. Geloof me maar er waren in die jaren voor de mensen in de omgeving heel wat fundamentelere zaken die iedereen toen bezig hielden.

Aangekomen in de stedelijke sfeer schreef ik later toch gedichten, kinderverhalen en artikelen. Het geld kwam onder meer binnen door het schrijven voor vakbladen en reclameteksten. Beide laatste bezigheden waren acties die overigens weinig waardering oogstten. In die jaren heb ik heel wat winnaars en winnaressen met soms ook voortreffelijk werk respectvol voorbij zien trekken. De tijden veranderden en door de ontwikkelingen rond internet kreeg deze dichteres nieuwe perspectieven om mensen om zich heen te verzamelen en daar samen mee een krant online te beginnen die iets waar zij bevlogen door zijn op niet-commerciële wijze kunnen aanbieden aan een altijd wederkerend publiek.

De krant waar u nu doorheen struint een uitgave van deze niet-winnende dichteres is al vanaf 1998 in druk bedrijf. Zo kan tijd en ervaring iemand alsnog tegemoet komen. Misschien hebben ook de verliezers van de actuele en andere gedichtenwedstrijden eveneens een onverwachte mooie creatieve activiteit op een zelfde of aangrenzend terrein voor de boeg.

Of misschien raakt hun kleine gedicht iemand die daardoor gesterkt wordt een bepaalde weg te volgen die ook weer velen zal beïnvloeden. Dat weet je niet en ook dat maakt verder niet uit. Gedachten vorm geven staat verdere ontwikkelingen toe. Dat is wel zeker. Onderga daarom de vreugde en warmte van het gedicht dat je maakte en niet telde in de grote lijn van wie nu de toon aangeven. Al ben jij geen winnaar want het bedrijven van poëzie alleen al leidt je op een bepaalde weg. Ook bij levensbepalende zaken sta jij duidelijker ergens tegenover.

Zeg nooit dat alleen winnaars tellen want de grote dichters hebben ons al veel eerder en vaker verteld dat juist de zachte krachten zullen winnen op het eind.

FOTO: SELFIE PHIA BARUCH

.YOU NEVER KNOW..  VERLIEZERS KUNNEN WINNAARS WORDEN  ..ZACHTE KRACHTEN ... IT 'S ALL IN THE GAME ...