• Paul Schulten lanceert BLEND voor 19/20

 • Modeshow Sheila de Vries laat mooie tijden herleven

 • Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • FABIENNE DELVIGNE - heavenly dream

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Wetsvoorstel over draagmoederschap

  Om het familierecht beter te laten aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving komt minister Dekker ook met een wetsvoorstel over draagmoederschap. Dat biedt mensen met een kinderwens de mogelijkheid om ouders van een kind te worden. Vaak is het een laatste redmiddel. Op dit moment is er geen regeling en dat brengt risico’s met zich mee, zowel voor het kind en de wensouders als voor de draagmoeder.

Zo is er vanaf de geboorte bijvoorbeeld geen zekerheid over vragen als wie uiteindelijk de ouders van het kind zijn, wie het verzorgt en opvoedt, welke geslachtsnaam het zal dragen en welke nationaliteit het zal hebben. Daarom komt er een regeling voor alle vormen van draagmoederschap die meer bescherming biedt aan het kind, de draagmoeder en toekomstige ouders.

Ook kunnen wensouders uitwijken naar het buitenland, waardoor zij de dupe kunnen worden van misstanden. Een draagmoeder kan te maken krijgen met druk om zwanger te worden en het kind af te staan en zij kan slachtoffer worden van uitbuiting. Wensouders kunnen zich terugtrekken waardoor zij achterblijft met een kind dat ze niet voor zichzelf wilde.

Straks zijn de wensouders vanaf de geboorte van het kind de juridische ouders. Nu is dat nog de draagmoeder. Onder de nieuwe regeling bekijkt de rechter vooraf of aan alle voorwaarden voor draagmoederschap is voldaan. Dit biedt zekerheid over bijvoorbeeld naam en nationaliteit vanaf de geboorte, en biedt bescherming tegen verkoop van het kind.

Het beschermt de draagmoeder tegen oneigenlijke druk. En het biedt de wensouders de garantie van een keuze voor verantwoord draagmoederschap in eigen land. Vóórdat de draagmoeder en de wensouders een verzoek bij de rechter kunnen indienen voor toestemming, moeten zij voorlichting en counseling volgen. Dit zorgt ervoor dat alle betrokkenen weten waaraan ze beginnen.

Ieder kind moet ook kunnen weten waar hij of zij vandaan komt, van wie hij of zij biologisch afstamt. Dat is van belang voor de ontwikkeling van de identiteit van het kind. Of het kind nu is geadopteerd, geboren uit een draagmoeder of verwekt met donorzaad. Deze informatie moet altijd makkelijk te vinden zijn, juist om problemen voor kinderen te voorkomen.

Nu zijn deze gegevens soms onvolledig en moeilijk te achterhalen. Daarom komt er nu één loket, waar alle beschikbare informatie over identiteit en oorsprong is op te vragen.

Verder is het streven dat wensouders en vrouwen die als draagmoeder voor een ander een kind willen krijgen, bij één centrale instantie terecht kunnen. Met het mogelijk maken van deze “draagmoederschapsbank” (zonder winstoogmerk) komt het kabinet tegemoet aan een in de praktijk bestaande wens.

Ook kan hiermee worden voorkomen dat wensouders naar het buitenland gaan.

WETSVOORSTEL ALS BESCHERMING VOOR KIND, DRAAGMOEDER EN TOEKOMSTIGE OUDERS ...