• Paul Schulten lanceert BLEND voor 19/20

 • Modeshow Sheila de Vries laat mooie tijden herleven

 • Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • FABIENNE DELVIGNE - heavenly dream

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Voorzitter 50Plus Geert Dales stapt op

  50Plus-voorzitter Geert Dales besloot al tien dagen geleden samen met de andere twee bestuurders van de ouderenpartij afscheid te nemen van de ouderenpartij. Hij legde in tv-programma Buitenhof uit dat hij aanvankelijk zijn optreden in 50Plus met plezier had gedaan maar op een gegeven moment verandert hij van gedachte. En dat is niet zo vreemd.

Ondanks de vele op beschuldigende toon uitgesproken interrupties van de interviewster in Buitenhof heeft hij rustig zijn verhaal verteld. Het is niet duidelijk waarom hem in dat interview in Buitenhof achter elkaar 4 keer dezelfde vragen worden gesteld terwijl steeds weer door Dales aan de interviewster gevraagd wordt even op een korte uiteenzetting van de gang van zaken te wachten. Daarbij wordt bovendien aan de ondervraagde Geert Dales steeds ook de opmerking toegevoegd dat de hem tegenwerkende partijleden graag uit de mond van Dales zélf HUN ergernissen over hem willen terughoren.

Dales heeft een paar jaar geleden een zware depressie gehad en is mede door hulp van zijn echtgenoot daarvan goed hersteld. Hij zegt eerlijk:"Toen de vrolijkheid weer terugkwam in het leven, heb ik hem beloofd voortaan altijd het zonnetje in huis te zijn. Daar kwam na mijn aantreden als voorzitter van 50Plus al heel snel de klad in. Daarna is het nooit meer leuk geworden.”

In elke organisatie of partij zijn tegengestelde groeperingen en een goede leider wordt geacht daar overheen mensen te kunnen verbinden. Geert Dales heeft aanvankelijk ergernissen binnen de partij weten op te lossen en de partij op de rails gezet maar krijgt de laatste tijd steeds geduchtere tegenstand.

Zijn partij-oprichter Jan Nagel, de meeste Kamerleden en provinciale voorzitters van de partij kunnen niet tegen zijn autocratische stijl en wijzen hem 'spontaan' eensgezind af. Het opmerkelijke van dit type massaal tijdelijk optredende antipathie jegens deze keer de voorzitter van zoveel mensen is dat het tegelijk plaats vindt met de aankomende Kamerverkiezingen in zicht. In maart 2021 komen de kandidaten op de kieslijst daarvoor en de huidige Kamerleden rollen al met de ogen bij de gedachte dat Geert Dales een functie daarin zou kunnen gaan vervullen

De andere twee partijbestuurders van 50Plus - Robert Gielisse en Bert Kannegieter - vertrekken echter ook, omdat zij solidair willen zijn met Dales.

Partijleider Henk Krol werd al iets eerder op de hoogte gesteld van het besluit van het hoofdbestuur. Krol laat weten het nieuws kort voor de uitzending te horen te hebben gekregen. Hij gaat zich nu beraden op zijn volgende stappen. "Hoe kan ik mijn kiezers ook in de toekomst het beste blijven dienen?”

Jan Nagel zegt niet blij te zijn met het vertrek van Dales, met wie hij toch ook ruzie had. Nagel: "Ik vind het jammer dat het zo gelopen is, maar het vertrek van Geert was onvermijdelijk. Hij was zeker iemand die met goede bedoelingen bij ons was gestart, maar problemen heeft gekregen met Kamerleden en bestuurders in het land.”

Dales besloot al half april te vertrekken. Er is een nieuwe tijdelijke wet gekomen vanwege de coronacrisis waarbij het mogelijk is om digitaal te stemmen maar bij 50Plus was voorzitter Pont van 50Plus van Zuid-Holland daar zeer op tegen en kondigde aan hierover een kort geding tegen de partij - in feite het hoofdbestuur- te beginnen. Het hoofdbestuur van de partij vond het namelijk wel een goede manier om tijdens de Coronacrisis alle leden digitaal te kunnen laten stemmen.

Geert Dales was zeker van een positieve uitslag van het eventuele te houden kort geding over digitaal stemmen. Hij zegt: "Ik dacht ... Die zaak zullen we zeker winnen en dan kan de democratisering van 50Plus een nieuwe fase ingaan.”

Maar alle tegenwerking begon hem plotseling tegen te staan. Hij is wel een echte regelneef maar raakte zijn aanvankelijke enthousiasme langzamerhand totaal kwijt. Iedereen herkent in zijn situatie dan ook meteen het beeld van de apenrots. De strijd tegen Dales steeg namelijk tot een hoogtepunt toen er besloten moest worden aan wie de mogelijke baantjes in de Kamer straks zouden worden uitgedeeld.

"Waarom doe ik dit allemaal?"dacht hij uiteindelijk vermoeid. Zo'n onderlinge strijd en ontploffing in een organisatie bestaande uit een mix van goed bedoelende lieve mensen en van ambitie overkokende prominenten gaat uiteindelijk niemand in de koude kleren zitten.

In Buitenhof deelde Dales daarom onverwacht mee zijn functie op te geven maar wel correct volgens de regels van de partij achter te zullen laten. Hij is een professional en zal er zeker voor zorgen dat een fris en nieuw bestuur de plaats van het huidige bestuur inneemt. Dat zou nog wel eens wat maandjes kunnen duren.
Misschien heeft Dales zich bij gelegenheden te hard opgesteld maar als de verkiezingen niet in aantocht waren had niemand er zich zo ontzettend druk over gemaakt. Dan had dit niet tot zo'n splitsing van de partij geleid. 

Om een nieuw bestuur te kiezen moet zo snel mogelijk een ledenvergadering worden belegd. Een fysieke bijeenkomst is wegens de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus niet toegestaan, daarom zal dan toch een elektronische vergadering uitkomst moeten bieden. En als eerder opgemerkt zou dat nog wel wat maandjes kunnen duren.