• Modeshow Sheila de Vries laat mooie tijden herleven

 • Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • FABIENNE DELVIGNE - heavenly dream

 • 'Photographic Paintings'

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Financiële regeling voor OV-bedrijven

  De coronacrisis heeft grote impact op het openbaar vervoer. Reizigersaantallen zijn fors gedaald en ov-bedrijven maken juist extra kosten omdat het materieel, stations en haltes moesten worden aangepast. Het openbaar vervoer is een vitale sector, die Nederland de afgelopen maanden mede draaiend heeft gehouden en die voor veel mensen onmisbaar is. Het kabinet maakt daarom tot eind 2020 zo’n 1,5 miljard euro vrij om te zorgen dat het ov kan blijven rijden en mensen veilig kunnen reizen.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W) heeft het besluit over de beschikbaarheidsvergoeding toegelicht in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB). Vervoerders en decentrale overheden (in hun rol als concessieverlener) hebben het pakket omarmd.

Mevrouw Van Veldhoven: “Het openbaar vervoer heeft zich de afgelopen maanden van zijn beste kant laten zien. Zorgmedewerkers werden naar het ziekenhuis vervoerd en ook werknemers van supermarkten, vuilnisophaaldiensten, politie en brandweer kwamen met het ov op hun werk. Tegelijkertijd is er keihard gewerkt om treinen, trams, bussen, metro’s, veerboten, ponten, stations en haltes corona-proof te maken. Veel dank aan alle ov-medewerkers, van buschauffeur tot schoonmaker en van servicemedewerker tot machinist. Het ov is een essentiële schakel in onze samenleving en dat onderstrepen we met deze vergoeding.”

Sinds 1 juni rijdt het openbaar vervoer in Nederland weer volledig. Het verzoek van het kabinet om een volwaardige dienstregeling aan te bieden, terwijl de reizigersaantallen nog beperkt zijn, resulteert in een aanzienlijk financieel tekort bij de vervoerders.

De beschikbaarheidsvergoeding loopt van 1 maart tot het einde van dit jaar. Daarbij is afgesproken dat de decentrale overheden en het ministerie van OCW de bijdragen vanuit de huidige concessieafspraken en OV-studentenkaart doorbetalen.

Het kabinet hecht eraan dat NS, het stads- en streekvervoer en de Friese Waddenveren zelf ook een passende bijdrage leveren. Deze is vastgesteld op maximaal 7% van de kosten.
Met de beschikbaarheidsvergoeding vanuit het Rijk komt de kostendekkingsgraad voor het openbaar vervoer uit op 93%. Ov-bedrijven die kunnen aantonen dat er bedrijfseconomisch geen andere mogelijkheid is dan de dienstregeling af te schalen om continuïteit te borgen worden tot maximaal 95% gecompenseerd.

De hele regeling omvat naar verwachting zo’n 1,5 miljard euro. Net als bij andere corona-regelingen gelden er ook voorwaarden: vervoerders keren geen dividend uit en er worden geen bonussen of ontslagvergoedingen aan bestuurders verstrekt.

Het Rijk wil samen met de centrale overheden en de vervoerders wel heel scherp blijven op de kostenontwikkeling en stapsgewijs het aantal reizigers vergroten nu meer sectoren open gaan. Daardoor zullen de inkomsten evenzeer langzaam stijgen waardoor de financiële support van de kant van de overheid niet meer nodig is.

WE KUNNEN NIET ZONDER HET OPENBAAR VERVOER...

FOTO: ARTHUR VAN bENTEM