• Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • 'Photographic Paintings'

 • Historische Modeshow Sheila de Vries

 • Hoeden van Fabienne Delvigne: verfijnde look

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

1,23 miljard euro van KPN & T-Mobile & VodafoneZiggo

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft in een Kamerbrief bekend gemaakt dat drie bedrijven frequentieruimte hebben verworven bij de zogenoemde Nederlandse Multibandveiling. De telecomaanbieders KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo kunnen daarmee snelle mobiele communicatie zoals 5G aanbieden aan consumenten en bedrijven. Via de veiling, die op 29 juni was gestart, heeft de Rijksoverheid zowel bestaande als nieuwe frequenties beschikbaar gesteld om aan de nog altijd groeiende datavraag te voldoen.

De drie telecomaanbieders moeten voldoen aan diverse verplichtingen die met de vergunningen aan hen zijn gesteld. Zoals aan de dekkingseis, waarbij zij op 98% van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente mobiele dekking moeten realiseren, én normen voor de minimale snelheid die daarbij moet worden aangeboden aan consumenten en bedrijven. Door deze eisen komt de Nederlandse mobiele internetsnelheid die mensen kunnen ervaren op gemiddeld meer dan 100 Megabit per seconde te liggen. De nu geëindigde veiling heeft in totaal 1,23 miljard euro opgebracht.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Mobiele communicatie is een belangrijke basis voor toekomstige digitale innovaties op het gebied van zorg, landbouw, onderwijs, maakindustrie en mobiliteit. Nederland is daarin leidend en wil dat blijven door in de toegenomen behoefte van bedrijven, organisaties en consumenten aan snelle, betrouwbare en veilige mobiele communicatie te voorzien. Met de uitkomst van deze veiling borgen we bovendien dat er tot 2040 voldoende concurrentie blijft op de telecommarkt. Dat leidt tot kwaliteit, innovatie en redelijke prijzen voor consumenten en bedrijven.”

De zogenoemde 700, 1400 en 2100 Megahertz (MHz) frequentiebanden zijn volgens een meerrondenveiling verdeeld. Er waren op deze drie banden in totaal 26 vergunningen met een looptijd van twintig jaar via de veiling verkrijgbaar. Drie deelnemers waren tot de veiling toegelaten. 

Bij de veiling waren maatregelen genomen om te zorgen dat deelnemende marktpartijen over maximaal veertig procent van het totaal aan beschikbare frequenties kunnen beschikken. Daarbij zijn dus ook de huidige vergunningen van de aanbieders meegeteld. Zo blijft er voldoende concurrentie op de telecommarkt. Begin 2022 is er een volgende veiling van frequenties voor snelle mobiele communicatie. Dan wordt de 3,5 Gigahertz band geveild. 

De veiling is namens het ministerie uitgevoerd door Agentschap Telecom. Angeline van Dijk, directeur-hoofdinspecteur: “We kunnen terugkijken op een goed verlopen veiling. De situatie rondom corona heeft hieraan gelukkig niet in de weg gestaan. Ik feliciteer partijen met de door hen verworven frequenties en wens hen succes met de integratie hiervan in hun netwerken.”

De Rijksoverheid houdt voldoende en nadrukkelijk een vinger aan de pols bij het onderzoeken van de gezondheidsaspecten van mobiele communicatietechnologieën. Dat was eind mei 2020 de uitspraak van de Haagse voorzieningenrechter in een kort geding over de gezondheidsfacetten van (toekomstige) technieken zoals 5G waarin alle vorderingen van de eisers zijn afgewezen.

Volgens de rechter is het Nederlandse telecombeleid gebaseerd op deugdelijke, onafhankelijke én actuele onderzoeken van gezondheidsorganisaties als RIVM, Gezondheidsraad en WHO. Andere visies zijn bovendien geanalyseerd: er is geen enkele aanleiding voor de Rijksoverheid om deze te volgen, stelt de rechter. De rechtbank concludeert bovendien dat de gehanteerde strenge blootstellingslimieten en het toezicht daarop in orde zijn en dat de Staat het zogenoemde voorzorgsbeginsel naleeft.

Lokale overheden spelen een belangrijke rol bij de aanleg en het onderhoud van deze infrastructuur. Daarom zorgt het ministerie van EZK voor actuele kennis en informatie bij gemeenten en wordt er in een samenwerkingsverband (gemeenten, koepelorganisatie VNG en het Rijk) overlegd over de toekomst van digitale infrastructuur.