• Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • 'Photographic Paintings'

 • Historische Modeshow Sheila de Vries

 • Hoeden van Fabienne Delvigne: verfijnde look

 • Dutch Designer of the Year-titel naar Efteling

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

China's regering verbiedt te geloven in God

  De communistische leiding van China heeft aan toegewijde christenen bevolen niet in God te geloven. Dat melden goed geïnformeerde activisten en lokale gelovigen. "Aanvallen op huiskerken worden in heel China geïntensiveerd. Politie- en overheidsfunctionarissen vallen plaatsen binnen waar men bidt en intimideren gemeenteleden", deelt Shen Xiang mee, die schrijft voor Bitter Winter, een gerespecteerd religieus magazine over China.

Tijdens één van de laatste bij de overheid bekende en volledig geaccepteerde incidenten werd een lokale huiskerk in de centrale provincie Hunan naar verluidt door vier daders vernield.
Deze dadergroep stond onder leiding van de adjunct-secretaris van een stad die volgens activisten door de provinciestad Leiyang wordt bestuurd. Tijdens een inval op 28 Juni, werd de doos met giften en het bedrag van de collecte van de kerk in beslag genomen. Daarna werden tien bijbelverzen die op de muren stonden vernietigd volgens bovengenoemde journalist Shen.

Toen de leiding van de kerk de ambtenaren vroeg waarom ze de eigendommen van de kerk vernietigden en verwijderden, antwoordde de adjunct-secretaris dat dit "het gevolg was van de kerkelijke ongehoorzaamheid". Hij beweerde vervolgens dat het "illegaal was om religieuze bijeenkomsten te houden zonder vergunning of om lid te worden van de [door de overheid gesteunde] Three-Self Church."

Eerder, op 17 mei, sloot het Bureau voor Religieuze Zaken in de provincie Yongzhou stad ook al een lokale huiskerk voor het "houden van illegale bijeenkomsten zonder vergunning", meldde de Bittere Winter. De ambtenaren namen ,,alle kostbaarheden in beslag," met inbegrip van een computer, een fotokopieerapparaat, en bijbels. Dat vertelden de eerder genoemde activisten.Het betrof hier geen geïsoleerd incident maar maakt onderdeel uit van een grotere strategie.

Op 19 april, bijvoorbeeld, viel de politie in Dengzhou stad in de centrale Henan provincie de Sola Fide congregatie binnen, en nam volgens onderzoekers alle Bijbels en hymnes in beslag. Daarna werden acht gemeenteleden naar een politiebureau gebracht voor verhoor. Na zijn vrijlating citeerde één van hen een politieagent die hem had verteld dat "in China niet in God kón worden geloofd.". De vrij gekomen gelovige Christen zei ook tegen Bitter Winter dat zelfs "kinderen van degenen die gearresteerd zijn voor het beoefenen van hun geloof hier de gevolgen van zouden dragen. Naar verluidt is hun verboden om bij het leger te gaan of in overheidsdienst te werken.

De gelovige onthulde ook dat de politie een halve maand na zijn vrijlating de acht gearresteerde leden thuis bezocht "om na te gaan of ze nog steeds religieuze bijeenkomsten bijwonen". Agenten zouden daarbij gewaarschuwd hebben dat de gelovigen drie tot vijf jaar gevangenisstraf tegemoet konden zien als ze weer op religieuze wijze het samenkomen.
"We overtreden geen enkele wet door in God te geloven, maar de regering behandelt ons nu eenmaal op deze manier", vertelde de niet nader geïdentificeerde gelovige Bitter Winter. "De regering wil alle religies elimineren. Ze bedreigt ons via de toekomst van onze familieleden en dwingt ons om ons geloof op te geven. Het is echt schaamteloos," aldus de gelovige christen.

Een trefpunt voor samenkomsten was een van de gesloten gebedsplaatsen van de stad in december vorig jaar. De ambtenaren van de centrale overheid organiseren hier ook geheime ,,terugkeerinspecties" om ervoor te zorgen dat de gesloten huiskerken niet heropenen, citeerde de Bittere Winter een bron die meedeelde dat lokale autoriteiten verplicht zijn om elke zondag te patrouilleren op de gesloten locaties.

De directeur van een andere huiskerk vertelde Bitter Winter dat de lokale overheid hem in mei heeft ontboden. Ze dreigden hem naar verluidt te beboeten met een boete van ongeveer $4.300 in lokale valuta als hij ontdekt werd dat hij voor het eerst een bijeenkomst hield, en ongeveer tien keer zoveel voor een tweede bijeenkomst.
De meeste Christenen die met verslaggevers of activisten voor dit verhaal hebben gesproken, willen niet herkend worden in verband met problemen en consequenties door maatregelen van de overheid.

De Chinese autoriteiten hebben elke vorm van schending van grondrechten ontkend. Zij suggereren dat kerken in China zich moeten aansluiten bij de overheid en zich moeten inschrijven bij de Drievoudige Patriottische Beweging of de Chinese Patriottische Katholieke Associatie. Maar zelfs deze door de staat erkende kerkgenootschappen hebben te maken met ernstige beperkingen. Daarom zoeken miljoenen christenen liever hun heil in illegale ondergrondse huiskerken of op andere plaatsen.

Kerkleiders hebben de gerapporteerde antichristelijke maatregelen in verband gebracht met het niet te ontkennen autoritaire beleid van president Xi Jinping.
Hij heeft een meedogenloze campagne gevoerd tegen toegewijde christenen en onofficiële kerken in China, die volgens bepaalde berekeningen ten minste tientallen miljoenen gelovigen bereiken.

Communistische functionarissen hebben de afgelopen jaren gesuggereerd dat er in China misschien wel 130 miljoen toegewijde christenen zijn. Dat zou het land tot een van de snelst groeiende christelijke gemeenschappen ter wereld te maken hebben.

AUTEUR: STEFAN J. BOS

BosNewsLife & WOERTHY NEWS