• Introdans ook nu volop in actie

 • 'Photographic Paintings'

 • Historische Modeshow Sheila de Vries

 • Hoeden van Fabienne Delvigne: verfijnde look

 • Dutch Designer of the Year-titel naar Efteling

 • Amazon by Addy in Villa Maasdonk

 • Online thuisproeverij met verhalen makers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Minister Bijleveld-Schouten schudt slaapkoppen wakker

  De wereld verandert, dreigingen nemen toe en worden steeds complexer. Iedere dag wordt ons Koninkrijk bedreigd, zichtbaar en onzichtbaar. Defensie moet zich hieraan aanpassen. In de Defensievisie 2035 'Vechten voor een veilige toekomst’ die vandaag is gepresenteerd, noemt minister van Defensie Bijleveld-Schouten een aantal duidelijke keuzes die nodig zijn voor een nieuw profiel van Defensie om deze dreigingen en onzekerheid aan te kunnen.

Een slimme en technologisch hoogwaardige organisatie: proactief, flexibel en betrouwbaar. Zodat de krijgsmacht klaar staat om te vechten voor een veilige toekomst van Nederland. Minister Bijleveld-Schouten: "Onze veiligheid moet ons wat waard zijn. Er zijn duidelijke keuzes nodig. Defensie heeft meer aanpassingsvermogen, snelheid en gevechtskracht nodig. In deze Defensievisie geven we duidelijk aan hoe we ervoor staan en wat voor de toekomst nodig is."

Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op Defensie en dat zal in de toekomst alleen maar meer worden. Deze toenemende vraag vergroot de kloof tussen wat moet gebeuren en de beschikbare middelen, voorraden en ondersteuning. Ook is Defensie op dit moment onvoldoende toegerust voor het tegengaan van hybride dreigingen.

Daarnaast is er een personeelstekort voor hoe de organisatie nu is ingericht. Ook internationaal, in NAVO en EU-verband, verschuiven de verhoudingen.

In de Defensievisie staat een groot aantal keuzes zodat militairen in 2035 klaar zijn om hun werk te doen. Om bijvoorbeeld adequaat te reageren op een mogelijke cyberaanval die vitale systemen of infrastructuur platlegt. Daarvoor moet de organisatie slim en technologisch hoogwaardig zijn.

Een organisatie met een groot vermogen om zich aan te passen aan diverse situaties en die handelt op basis van de best mogelijke informatie. Die zowel kleinschalig en specialistisch als in groter verband optreedt. Snel en flexibel op meerdere plaatsen tegelijk is en dat ook lang volhoudt. Een krijgsmacht die vrede bewaakt en conflicten voorkomt. Een betrouwbare partner, nationaal en internationaal.

Volgende kabinetten kunnen deze visie gebruiken om beleidskeuzes te maken. Minister Bijleveld vindt langjarig politiek commitment nodig om veranderingen te realiseren. "Want veiligheid is geen luxe. Het is een harde voorwaarde voor vrijheid, welvaart en democratie. Het is een kerntaak van onze overheid die meer prioriteit verdient.", aldus de minister.

Minister Bijleveld-Schouten schetst helaas een situatie waarin Nederland de ogen sluit voor een onaangename realiteit waarin de kans bestaat dat ons land ooit wordt aangevallen en vanwege hooggestemde mensen vol oprechte idealen in bureaucratische slowmotion overgeleverd wordt aan vijanden die ons terugwerpen in de tijd toen ons land ook al krachteloos door de Duitse troepen werd overgenomen.

De strijd wordt nu minder rechtstreeks geleverd dan in vroegere tijden maar is nu vaker ook heel technologisch en Bijleveld-Schoutens waarschuwing om 'vrede te bewaken en conflicten te voorkomen' zou veel slaapkoppen eindelijk eens moeten wakker schudden.

WIJ BLIJVEN LEKKER IN BED LIGGEN WANT DAN GEBEURT ER NIETS....