• Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Introdans ook nu volop in actie

 • 'Photographic Paintings'

 • Historische Modeshow Sheila de Vries

 • Hoeden van Fabienne Delvigne: verfijnde look

 • Dutch Designer of the Year-titel naar Efteling

 • Amazon by Addy in Villa Maasdonk

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Wetvoorstel Bescherming consument on-line

  Lang verwacht maar eindelijk is er toch een Concept Wetsvoorstel op de proppen gekomen waardoor de consument beter beschermd zou kunnen worden bij veel on-line zaken. Staatssecretaris Mona Keijzer en minister Sander Dekker hebben een wetsvoorstel gepubliceerd waardoor webwinkels en online platforms richting consumenten met bepaalder regels rekening dienen te houden. Zo komt er een verbod op het (laten) plaatsen van valse consumentenbeoordelingen.

Consumenten krijgen bovendien meer rechten bij het gebruik maken van ‘gratis’ digitale diensten waarvoor zij hun persoonlijke gegevens moeten opgeven, zoals sociale media. Dezelfde regels moeten tegelijkertijd in de hele EU worden ingevoerd, zodat je ook eenvoudig over de grens online aankopen kunt doen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Wat voor consumenten in de fysieke wereld geldt, moet voor hen ook online gelden. Te vaak is informatie bij zowel sociale media, digitale platforms en webwinkels nog onvolledig, onduidelijk of soms zelfs misleidend. Dat betekent dat je als consument een aankoop kunt doen of contract kan sluiten, zonder dat je goed op de hoogte bent van de voorwaarden. Daardoor kunnen problemen ontstaan bij defecten of het retourneren. Deze gemoderniseerde wettelijke consumentenbescherming is noodzakelijk om onze economie eerlijker te maken.”

Heerlijk is ook de komst van een verbod om zoekresultaten weer te geven zonder duidelijk te maken dat deze plaatsing betaalde reclame betreft of dat er is betaald om een hogere plaatsing te krijgen.

Consumentenbeoordelingen moeten door online handelaren op echtheid worden gecontroleerd, voordat dit mag worden beweerd. En er komt ook een verbod voor het (tegen betaling door een ander laten) plaatsen van valse consumentenbeoordelingen.

Alle online handelaren moeten bovendien de consument gaan informeren of, en zo ja hoe, zij controleren of online reviews afkomstig zijn van consumenten die het product daadwerkelijk hebben gekocht. (Dat zal wel heel moeillijk te verifiëren zijn).

Ook moeten zij aan de consument laten weten of die een gepersonaliseerd aanbod krijgt, bijvoorbeeld doordat een algoritme bijhoudt wat de betreffende consument heeft gekocht en welke websites hij heeft bekeken. Iereen wordt tot haar of zijn verbazing soms geconfronteerd met dit zogenaamde 'alwetende' aspekt van die onduidelijke reeksen die algoritmes worden genoemd.

Digitale platforms moeten consumenten laten weten wie verantwoordelijk is (verkoper of platform) voor de levering en het afhandelen van retourzendingen, zodat de consument weet wie hij moet benaderen bij problemen. (Minder werrk voor die leuke Rijdende Rechters etc.) Ook moet altijd duidelijk zijn hoe de volgorde wordt vastgesteld van het aanbod dat de consument krijgt te zien op het platform.

Een moeilijk aspekt van der nieuwe wet zou ook zijn dat consumenten volop ‘gratis’ digitale diensten gebruiken zoals sociale media, waarvoor zij eerst hun persoonlijke gegevens moeten opgeven. Goed van vertrouwen maar is dat altijd terecht?

Aanbieders van dergelijke diensten moeten meer informatie gaan verstrekken over bijvoorbeeld de duur van het contract en hoe dat kan worden beëindigd. Ook krijgen consumenten het recht om binnen veertien dagen de overeenkomst zonder reden te ontbinden. Op dat moment moeten zij ook hun persoonsgegevens ‘terugkrijgen’, wat wil zeggen dat de aanbieder de verwerking hiervan stopt en deze verwijdert.

De digitale economie is grensoverschrijdend. Daarom werken consumentenautoriteiten zoals de ACM in de EU onderling en met de Europese Commissie samen wanneer een bedrijf in meerdere lidstaten regels overtreedt. Wanneer een bedrijf geen gevolg geeft aan een gezamenlijk verzoek van deze toezichthouders om een overtreding te beëindigen, kunnen deze autoriteiten in één of meerdere lidstaten een boete opleggen die minimaal 4% van de omzet van dat bedrijf in het betrokken land bedraagt.

De internetconsultatie van het concept wetsvoorstel is vandaag gestart. Belanghebbenden kunnen vier weken reageren op het ontwerp. Deze EU-richtlijn moet in november 2021 zijn geïmplementeerd en vanaf 22 mei 2022 worden toegepast door alle EU-lidstaten.

HET ALGORITME SCHIJNT ALLES TE WETEN EN KRIJGT OOK VAAK DE SCHULD... MAAR SOMS STAAN WETTEN IN DE WEG...