• Introdans ook nu volop in actie

 • 'Photographic Paintings'

 • Historische Modeshow Sheila de Vries

 • Hoeden van Fabienne Delvigne: verfijnde look

 • Dutch Designer of the Year-titel naar Efteling

 • Amazon by Addy in Villa Maasdonk

 • Online thuisproeverij met verhalen makers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 5 :
Journalstieke reis naar Indonesië - Koninklijke excuses aan Indonesië - strijd om geloofsvrijheid op Sumatra -tocht door het oerwoud - emotionele bijeenkomst vervolgde christenen - ontmoeting met radicale moslimleider - overstroming Jakarta - Indisch monument - niet altijd begrepen identiteitsproblemen.

PodCast 6 :
Aanval op haven Beiroet - bijzondere ontmoeting met medewerker vredesmissie - (h)erkenning pijn en machteloosheid - nawerking oorlogssituatie - tragiek in Libanon en onveiligheid - Bonifacius jeugdherinnering - politie aan de deur- veranderingen oorlogen in Oost - Europa.

Het middel 3-MMC per direct verbieden of niet

  De site DrugsDialoog gaat de meningen van experts en geïnteresseerden over het Nederlandse drugsbeleid peilen met enquête op website. Naar aanleiding van publicaties in diverse media schenkt DrugsDialoog.nl aandacht aan 3-MMC. Dit doen zij door op hun website de meningen van hun bezoekers te peilen over de op dit moment populaire designerdrugs 3-MMC. Drugsdialoog.nl bundelt alle beoordelingen en argumenten en gaat vervolgens de dialoog aan met de lokale en landelijke overheid. Op die manier wil het platform ervoor zorgen dat de meningen op het platform betrokken worden bij het Nederlandse drugsbeleid.

De drugs 3-MMC is een amfetamine-achtige stof die qua werking lijkt op mefedron (4-MMC), een middel dat op lijst I van de Opiumwet staat. 3-MMC is legaal. De productie van en handel in 3-MMC is toegestaan. Het middel wordt officieel geïmporteerd en er worden invoerrechten over betaald. 3-MMC wordt verkocht via webwinkels en smartshops. In verschillende regio’s, zoals de Achterhoek en de Veluwe, wint 3-MMC aan populariteit, vooral onder jongeren. Dit baart sommige burgemeesters zorgen. Daarom pleiten zij voor een verbod, ook al is er relatief weinig bekend over het gebruik en de risico’s van 3-MMC. Het platform DrugsDialoog.nl wil het Nederlandse publiek laten meedenken over dit voorstel.

De bezoeker van DrugsDialoog.nl krijgt de mogelijkheid zijn of haar oordeel te geven over de maatregel “Het middel 3-MMC moet per direct worden verboden”. De beoordeling kan vervolgens worden vergeleken met de meningen van een panel van experts. De huidige drugsmaatregelen zijn te vinden op de site.

Erik van Zuidam (voormalig directeur van de Veiligheidsregio Groningen) vindt dat “er te weinig bekend is over de gezondheidsrisico's. Verbieden kan daarmee als middel erger zijn dan de kwaal.” Bart de Koning (journalist) geeft aan dat “verbieden nooit leidt tot minder vraag, wel tot illegaal aanbod, dus extra werk voor de politie.” Willem Scholten (consultant) wijst erop dat “een verbod van 3-MMC een inbreuk is op het vrij verkeer van goederen: 3-MMC valt niet onder de internationale drugsverdragen.”

Wat Machteld Busz (directeur Mainline) betreft is “regulering door de staat het betere alternatief”. Ook Kaj Hollemans (consultant bij KH Legal Advice) geeft aan dat “het beter zou zijn om de huidige, legale verkoop te reguleren, door middel van het stellen van regels en voorwaarden aan de verkoop. Daarmee kun je excessen voorkomen, het gebruik in goede banen leiden en mensen goed informeren over de risico's.”

Iedere maand publiceert DrugsDialoog.nl een nieuwe maatregel ter beoordeling. Voor- en tegenstanders van het huidige drugsbeleid worden uitgenodigd deze maatregel te beoordelen aan de hand van vijf criteria: volksgezondheid, criminaliteit, economie, milieu en het imago van Nederland in het buitenland. Een vast panel van experts op het gebied van drugsbeleid maakt deel uit van het platform. Deelnemers kunnen hun eigen mening vergelijken met het oordeel van het expertpanel, zich verdiepen in andermans argumenten en op grond daarvan eventueel hun mening herzien.

DrugsDialoog wil een realistische dialoog over drugsbeleid bevorderen. Een dialoog die is gebaseerd op feiten in plaats van vooroordelen. Of je nu voor of tegen het gebruik van drugs bent, feit is dat het huidige drugsbeleid, gericht op het verminderen van de productie en de consumptie van drugs, niet heeft geleid tot de gewenste resultaten. Ondanks jarenlange repressie en handhaving zijn drugs goedkoper en makkelijker te verkrijgen dan ooit.

DrugsDialoog is een initiatief van mr. Kaj Hollemans (KH Legal Advice), Gjalt-Jorn Peters (Universitair docent, Faculteit der Psychologie, Open Universiteit) en Willem Scholten (gepensioneerd consultant en oud-medewerker VWS en WHO). Met dit nieuwe platform willen zij het drugsdebat verheffen boven een ‘welles-nietes’ over de vraag of drugs moeten worden gelegaliseerd of verboden. Er zijn risico’s verbonden aan drugs en drugsgebruik, maar een verbod lost niet alle problemen op.

ER ZIJN GROTE RISICO'S VERBONDEN AAN DRUGS EN DRUGSGEBRIK MAAR EEN VERBOD LOST NIET ALTIJD ALLE PROBLEMEN OP...

ONZE REDACTIE IS GEENSZINS ENTHOUSIAST OVER DRUGS EN DRUGSGEBRUIK MAAR KAN OOK NIET NEGEREN WAT IN ONZE HEDENDAAGSE MAATSCHAPIJ OP GROTE SCHAAL VOOR VEEL MENSEN HUN PERSOONLIJKE WERKELIJKHEID VORMT...