• Introdans ook nu volop in actie

 • 'Photographic Paintings'

 • Historische Modeshow Sheila de Vries

 • Hoeden van Fabienne Delvigne: verfijnde look

 • Dutch Designer of the Year-titel naar Efteling

 • Amazon by Addy in Villa Maasdonk

 • Online thuisproeverij met verhalen makers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 5 :
Journalstieke reis naar Indonesië - Koninklijke excuses aan Indonesië - strijd om geloofsvrijheid op Sumatra -tocht door het oerwoud - emotionele bijeenkomst vervolgde christenen - ontmoeting met radicale moslimleider - overstroming Jakarta - Indisch monument - niet altijd begrepen identiteitsproblemen.

PodCast 6 :
Aanval op haven Beiroet - bijzondere ontmoeting met medewerker vredesmissie - (h)erkenning pijn en machteloosheid - nawerking oorlogssituatie - tragiek in Libanon en onveiligheid - Bonifacius jeugdherinnering - politie aan de deur- veranderingen oorlogen in Oost - Europa.

Het kabinet treedt af

  Minister-president drs. M. Rutte, heeft vandaag aan de Koning het ontslag van alle ministers en staatssecretarissen aangeboden. De Koning heeft de ontslagaanvraag in overweging genomen en de minister-president, ministers en staatssecretarissen verzocht al datgene te blijven verrichten, wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten.

Op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat, ir. E.D. Wiebes, en op voordracht van de minister-president heeft de Koning heden met onmiddellijke ingang op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan de minister van Economische Zaken en Klimaat . Het eervol ontslag is verleend onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen. Het beheer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt gevoerd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga.

Minister-president Mark Rutte hield een emotionele toespraak bij het besluit van het kabinet om af te treden tijdens deze moeilijke corona-periode voor Nederland. Hij voelt heel sterk zijn eind-verantwoordelijkheid als Minister-President. Hij begrijpt heel goed de grote irritatie in het land over de gang van zaken bij de toeslagen-affaire en wil het herstel van de situatie van de ouders als prioriteit zien in zijn te volgen koers gedurende de tijd die volgt als démissionair kabinet.

Als voorman van de coalitie voelt hij zich verantwoordelijk voor het zich voortslepende dossier van de toeslagen-affaire maar hij vindt als staatsman dat het werk van ambtenaren in het algemeen eveneens niet mag worden onderschat. Dat neemt niet weg dat hij vindt dat de rechtsstaat in dit opzicht bij deze kwestie ernstig gefaald heeft omdat tienduizenden ouders tussen de wielen van de staatsmachine terecht zijn gekomen.

"Dit mag nooit meer gebeuren, U en ik moeten ons als burger bij de overheid kunnen melden maar niet als NUMMER... Ook ras, gender, sexualiteit of herkomst mogen nóóit een verschil uitmaken. Wij hebben de enig denkbare conclusie getrokken door collectief af te treden als kabinet."