• Introdans ook nu volop in actie

 • 'Photographic Paintings'

 • Historische Modeshow Sheila de Vries

 • Hoeden van Fabienne Delvigne: verfijnde look

 • Dutch Designer of the Year-titel naar Efteling

 • Amazon by Addy in Villa Maasdonk

 • Online thuisproeverij met verhalen makers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 5 :
Journalistieke reis naar Indonesië - Koninklijke excuses aan Indonesië - strijd om geloofsvrijheid op Sumatra -tocht door het oerwoud - emotionele bijeenkomst vervolgde christenen - ontmoeting met radicale moslimleider - overstroming Jakarta - Indisch monument - niet altijd begrepen identiteitsproblemen.

PodCast 6 :
Aanval op haven Beiroet - bijzondere ontmoeting met medewerker vredesmissie - (h)erkenning pijn en machteloosheid - nawerking oorlogssituatie - tragiek in Libanon en onveiligheid - Bonifacius jeugdherinnering - politie aan de deur- veranderingen oorlogen in Oost - Europa.

Extra begeleiding examenleerlingen

  Ondanks dat examenleerlingen ook deze weken naar school kunnen, hebben veel scholieren dit jaar een minder optimale voorbereiding gehad op de examens. Daarom kunnen scholen extra geld krijgen om meer begeleiding te organiseren voor examenleerlingen. Ook komt er een online platform waarop uitleg van examenstof, recente examens en (interactieve) webinars komen. Bovendien wordt met het vervolgonderwijs gekeken wat er eventueel extra nodig is om deze toekomstig studenten een goede start bij hun vervolgstudie te geven.

De drie maatregelen gelden ook leerlingen die staatsexamen doen, zoals veel leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Dus ook die leerlingen krijgen een extra herkansing, de mogelijkheid om examens te spreiden en de kans om één vak niet mee te laten tellen. Daarnaast kunnen ook vso-scholen geld aanvragen om leerlingen extra te begeleiden richting de centrale examens, net als andere middelbare scholen.

Na het wegstrepen van een niet-kernvak blijft de bestaande slaag-zakregeling bestaan voor alle overige vakken. Zo moet bijvoorbeeld het gemiddelde van de (niet weggestreepte) centrale examens minimaal een 5,5 zijn. Ook moet iedere overgebleven onvoldoende gecompenseerd worden door een even hoge voldoende. Een 5 door een 7 bijvoorbeeld. En een 4 door een 8, of twee 7’s. De precieze voorwaarden staan uitgelegd op mijneindexamen.nl

In december werd bekend dat de examenleerlingen dit jaar hun centrale examen mogen spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch volledig examen doen.

Ook mogen leerlingen het centraal examen van één of meerdere vakken verplaatsen naar het tweede tijdvak.

Hierdoor krijgt de leerling maximaal enkele extra weken voorbereidingstijd voor de vakken die worden doorgeschoven. Daarnaast krijgen leerlingen een extra herkansing. Deze herkansingen kunnen zowel in het tweede, als in het derde tijdvak worden gebruikt.

Afgelopen november maakte minister Slob bekend dat beroepsgerichte profielvakken in het vmbo dit jaar worden afgesloten met een schoolexamen, in plaats van een centraal examen.

Leerlingen moeten daarvoor hetzelfde kennen en kunnen, maar op deze manier kunnen scholen zelf bepalen wanneer ze het examen afnemen.

ILLUSTRATIE: KAREL APPEL ...

KUNSTENAAR UIT DE VORIGE EEUW ...HIJ WERD HEEL BEKEND OMDAT HIJ GEWOON WERKTE OP DE MANIER DIE HIJZELF BELANGRIJK VOND... hIJ WIST DAT SCHOOLSE INTELLIGENTIE WEL HELPT OM EEN WEG TE VINDEN IN HET LEVEN MAAR DAT VOORAL VEEL ANDERE FACTOREN MEDE UITMAKEN OF IEMAND LATER GELUKKIG WORDT...