• Online thuisproeverij met verhalen makers

 • Imposante creaties Mattijs van Bergen in Grote Kerk Breda

 • Film Noir - The Dark Side of Hollywood

 • Addy Designer of Honour

 • "Kendall voor ABOUT YOU"

 • GUESS Luxe collectie tassen imponeren

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 5 :
Journalistieke reis naar Indonesië - Koninklijke excuses aan Indonesië - strijd om geloofsvrijheid op Sumatra -tocht door het oerwoud - emotionele bijeenkomst vervolgde christenen - ontmoeting met radicale moslimleider - overstroming Jakarta - Indisch monument - niet altijd begrepen identiteitsproblemen.

PodCast 6 :
Aanval op haven Beiroet - bijzondere ontmoeting met medewerker vredesmissie - (h)erkenning pijn en machteloosheid - nawerking oorlogssituatie - tragiek in Libanon en onveiligheid - Bonifacius jeugdherinnering - politie aan de deur- veranderingen oorlogen in Oost - Europa.

Investeren in klimaat en veiligheid

  Het klimaat verandert. Het kabinet reageert daarop met de miljoenennota. In het Klimaatakkoord staat dat energie schoner wordt opgewekt en dat woningen en gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn zodat de uitstoot van het broeikasgas CO2 zoveel mogelijk vermindert. Voor een snelle verduurzaming van woningen en gebouwen trekt het kabinet ruim 1,3 miljard euro uit.

Daarvan gaat ruim 500 miljoen euro naar een nationaal isolatieprogramma en bijna 300 miljoen euro naar tegemoetkomingen bij de aanschaf van hybride warmtepompen. Deze pompen zijn een combinatie van een elektrische warmtepomp en een cv-gasketel. In veel situaties is dat een goede opstap naar aardgasvrij.

Vanuit het extra budget is verder ruim 500 miljoen euro beschikbaar om vastgoed voor politie, justitie, scholen en ziekenhuizen sneller energiezuiniger te maken. Alle kinderen en jongeren verdienen het om gezond en veilig op te groeien en dat ze op tijd passende hulp krijgen als dat nodig is. Voor 2022 stelt het kabinet 1,3 miljard euro beschikbaar ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg.

Dit komt bovenop de eerder toegezegde 300 miljoen euro voor 2022. De bijdragen die gemeenten en provincies krijgen, bewegen mee met de uitgaven die het Rijk doet. De uitgaven van het Rijk stijgen ook volgend jaar. Dat betekent dat gemeenten en provincies ruim 1,6 miljard euro meer te besteden hebben.

De opkomst van nieuwe vormen van extremisme en de risico’s voor onze digitale veiligheid staan vol in de belangstelling van de AIVD. Daarom krijgt de AIVD structureel 15 miljoen euro extra. Daarvan worden de eerste noodzakelijke investeringen gedaan in technologische innovatie om de slagkracht van de dienst te verbeteren.

Het geld wordt in 2022 ook gebruikt voor verder onderzoek naar rechts-extremisme en de versterking van cybercapaciteiten. Om zicht te houden op ongewenste buitenlandse financiering van salafistische aanjagers krijgt de dienst 5 miljoen euro extra ter beschikking.