• Online thuisproeverij met verhalen makers

 • Imposante creaties Mattijs van Bergen in Grote Kerk Breda

 • Film Noir - The Dark Side of Hollywood

 • Addy Designer of Honour

 • "Kendall voor ABOUT YOU"

 • GUESS Luxe collectie tassen imponeren

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 5 :
Journalistieke reis naar Indonesië - Koninklijke excuses aan Indonesië - strijd om geloofsvrijheid op Sumatra -tocht door het oerwoud - emotionele bijeenkomst vervolgde christenen - ontmoeting met radicale moslimleider - overstroming Jakarta - Indisch monument - niet altijd begrepen identiteitsproblemen.

PodCast 6 :
Aanval op haven Beiroet - bijzondere ontmoeting met medewerker vredesmissie - (h)erkenning pijn en machteloosheid - nawerking oorlogssituatie - tragiek in Libanon en onveiligheid - Bonifacius jeugdherinnering - politie aan de deur- veranderingen oorlogen in Oost - Europa.

2,3 miljard euro voor betaalbare nieuwbouw

  Het kabinet maakt de komende jaren ruim 2,3 miljard euro vrij om de woningbouw en de verduurzaming van gebouwen verder te versnellen. Ook gaat er extra geld naar gemeenten en provincies om bijvoorbeeld publieke voorzieningen in stand te houden. Dit staat in de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) die vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Het kabinet investeert de komende tien jaar jaarlijks 100 miljoen euro in de woningbouw. Het woningtekort is groot en de betaalbaarheid van een huis staat onder druk. De 1 miljard euro moet bijdragen aan de snelle bouw van nieuwe betaalbare woningen. Deze kabinetsperiode zijn er ruim 300.000 woningen bijgekomen.

ok zijn er het afgelopen jaar maatregelen genomen om de betaalbaarheid te bevorderen en starters in een betere positie te brengen ten opzichte van beleggers. Zo is de huurstijging in vrije sector gemaximeerd, de overdrachtsbelasting voor starters afgeschaft en voor beleggers juist verviervoudigd.

Per 1 januari 2022 kunnen gemeenten voor starters en doorstromers gebruik maken van de opkoopbescherming. In gewilde gebieden kunnen huizen dan niet zomaar opgekocht worden voor de verhuur. Zo blijven er meer koopwoningen bereikbaar voor mensen die er zelf in gaan wonen.

Veilig en betaalbaar wonen voor de inwoners van het Groningse aardbevingsgebied blijft een zaak van nationale aandacht. In 2022 trekt het kabinet 525 miljoen euro uit voor bestuurlijke afspraken. In totaal is hiervoor op 6 november 2020 1,5 miljard euro beschikbaar gesteld.

Met de typologieaanpak is een belangrijke stap gezet om de versterkingsoperatie te versnellen. Beoordelingen kunnen veel sneller plaatsvinden omdat dezelfde soort woningen hetzelfde worden beoordeeld en niet één voor één afzonderlijk.

Eind 2023 moeten alle opnamen zijn afgerond.