• Imposante creaties Mattijs van Bergen in Grote Kerk Breda

 • Addy Designer of Honour

 • "Kendall voor ABOUT YOU"

 • GUESS Luxe collectie tassen imponeren

 • Sheila de Vries: Mexicaanse coutureshow

 • 'The Art of Perception'

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 5 :
Journalistieke reis naar Indonesië - Koninklijke excuses aan Indonesië - strijd om geloofsvrijheid op Sumatra -tocht door het oerwoud - emotionele bijeenkomst vervolgde christenen - ontmoeting met radicale moslimleider - overstroming Jakarta - Indisch monument - niet altijd begrepen identiteitsproblemen.

PodCast 6 :
Aanval op haven Beiroet - bijzondere ontmoeting met medewerker vredesmissie - (h)erkenning pijn en machteloosheid - nawerking oorlogssituatie - tragiek in Libanon en onveiligheid - Bonifacius jeugdherinnering - politie aan de deur- veranderingen oorlogen in Oost - Europa.

Prijsakkoord voor medicijn spierziekte SMA

  Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft samen met Ierland en België een akkoord bereikt over de prijs van gentherapie Zolgensma. Een specifieke groep kinderen in deze drie landen, die onderdeel zijn van de Beneluxa, kan hierdoor gebruik maken van Zolgensma. Zolgensma is een gentherapie voor de spierziekte Spinale Musculaire Atrofie (SMA), Het is de eerste keer dat België, Ierland en Nederland samen een akkoord bereiken met een fabrikant over de prijs van een medicijn.

Staatssecretaris Blokhuis: “Mooi dat de samenwerking met deze landen succesvol is. Door deze samenwerking worden medicijnen toegankelijker en dit is prachtig nieuws voor deze patiënten die nu toegang krijgen tot dit medicijn. We zetten ook in de toekomst in op deze succesvolle samenwerking.”

Het gezamenlijke traject begon met een Health Technology Assessment door Nederland, België en Ierland. Dit is een beoordeling van de effecten en kosten van een behandeling. In juli 2021 zijn de drie eerstgenoemde landen uiteindelijk de prijsonderhandelingen begonnen. Het resultaat is dat Zolgensma in deze landen vergoed zal worden voor een specifieke groep kinderen. In Nederland start de vergoeding per 1 november 2021.

Het medicijn is een innovatieve, veelbelovende en eenmalige behandeling die aangrijpt op de oorzaak van de ziekte. Het wordt voor een specifieke groep kinderen beschikbaar gesteld. Het gaat om patiënten met SMA type 1 en presymptomatische SMA-patiënten met maximaal drie kopieën van het SMN2-gen. Jaarlijks zullen tussen de 10 en 20 kinderen hiermee worden geholpen.

De drie samenwerkende landen maken deel uit van Beneluxa, die daarnaast bestaat uit Luxemburg en Oostenrijk. In 2015 is de Beneluxa-samenwerking begonnen met het oog op langdurige toegang tot geneesmiddelen in de betrokken landen. De landen willen samen de toegang tot betaalbare zorg voor patiënten waarborgen.

Daarbij gaat het niet alleen om de prijsonderhandelingen, maar ook om onderzoek naar innovatieve en vaak extreem dure geneesmiddelen die op de markt gaan komen. Ook worden er evaluaties uitgewisseld op het gebied van gezondheidstechnologie.

De succesvolle onderhandeling over Zolgensma is het eerste resultaat dat drie landen uit de Beneluxa bereiken. In het verleden was al bewezen dat onderhandelen met twee landen succesvol kon zijn.

Binnen de Beneluxa is ook het internationale horizontale scanning initiatief (IHSI) geïntroduceerd. Hierin wordt de samenwerking met andere Europese landen aangegaan. Het doel hiervan is een permanent systeem te bouwen dat landen en instellingen gaat ondersteunen bij de vergoeding van nieuwe geneesmiddelen.

STAATSSECRETARIS PAUL BLOKHUIS BEREIKTE PRIJSACCOORD VOOR ZOLGENSMA WAT JAARLIJKS 10 TOT 20 KINDEREN MET SPIERZIEKTE SMA KAN HELPEN...