• 'The Art of Perception'

 • Sheila de Vries: Mexicaanse coutureshow

 • De INFINITY collectie van BIGLI

 • Addy Designer of Honour

 • "Kendall voor ABOUT YOU"

 • Spencer Tweeling showt Chopard

 • MEESTERLIJK met Nederlands Paviljoen viert 6de Editie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 5 :
Journalistieke reis naar Indonesië - Koninklijke excuses aan Indonesië - strijd om geloofsvrijheid op Sumatra -tocht door het oerwoud - emotionele bijeenkomst vervolgde christenen - ontmoeting met radicale moslimleider - overstroming Jakarta - Indisch monument - niet altijd begrepen identiteitsproblemen.

PodCast 6 :
Aanval op haven Beiroet - bijzondere ontmoeting met medewerker vredesmissie - (h)erkenning pijn en machteloosheid - nawerking oorlogssituatie - tragiek in Libanon en onveiligheid - Bonifacius jeugdherinnering - politie aan de deur- veranderingen oorlogen in Oost - Europa.

Museum Arnhem: Klaar voor de toekomst

  Museum Arnhem opent op 13 mei 2022 de deuren voor het publiek na een verbouwing van ruim vier jaar. Het museum is klaar voor de toekomst. De architecten van het gebouw en de tuin hebben een vertaling gemaakt van wat het museum zocht en waar het voor staat: open, eigentijds en met telkens wisselende perspectieven op de dynamische samenleving.

Als bezoeker kijk je steeds in een andere richting, waardoor de gezichtspunten telkens anders zijn. In de openingspresentaties Tenminste Houdbaar Tot, Van Links Naar Rechts en Open wordt de collectie opnieuw aan bezoekers gepresenteerd.

Museum Arnhem toont namelijk de collectie niet langer in een vaste opstelling, maar presenteert de eigen collectie voortaan wisselend in tentoonstellingen. Zo blijven de publiekslievelingen te zien, maar nooit in dezelfde context. Daarbij worden nadrukkelijk hedendaagse perspectieven verwerkt.

Zo vormt 'Tenminste Houdbaar Tot' een geëngageerde presentatie over de uitputting van de aarde, presenteert Van Links Naar Rechts een inclusiever beeld van het Interbellum dan voorheen en is Open een eigentijdse vertaling van de visie van Pierre Jansen. Dat is een zeer bekend geworden voormalige directeur van Museum Arnhem van 1969 tot 1982.

Natuurlijk zijn in de collectie perioden, stijlen, stromingen en disciplines vertegenwoordigd, maar het museum wil vooral met de collecties focussen op een brug slaan tussen de kunsten.

Op 13 mei 2022 opent Museum Arnhem dus de deuren voor het publiek na een enorme verbouwing. De architecten hebben zowel het gebouw als de tuin gereed gemaakt voor ontvangst van een brede stroom van geïnteresseerde bezoekers.

Voor exposities zoekt het museum aansluiting bij actuele thema’s. Er zijn in de programmering onderwerpen gekozen die in de eigentijdse samenleving spelen. Ook worden de grenzen van vroegre referentiekaders bewust verbreed.

Het museum zegt daarover: "Het besef dat het beleid van musea in Nederland heel lang is bepaald door een kleine groep mensen is inmiddels alom vertegenwoordigd. In Museum Arnhem was dat al vroeg doorgedrongen. Zoals we eerst relatief veel kunst lieten zien en verzamelden van vrouwen, laten we nu veel meer stemmen horen. Dat is een enorme rijkdom, want als museum kun je een belangrijke rol vervullen in het verbreden van horizonnen."

Gelegen op de vertrouwde plek op de stuwwal is Museum Arnhem één van de mooist gelegen museumgebouwen van Nederland met een collectie van circa 25.000 kunstobjecten, waarvan de kern afkomstig is uit de verzameling van Alexander Ver Huell (1822-1897).

Saskia Bak is sinds halverwege 2015 directeur van Museum Arnhem. Voor haar komst naar Arnhem onder meer jarenlang directeur van het Fries Museum & Kermamiekmuseum Princessehof in Leeuwarden.

MUSEUM ARNHEM: UTRECHTSEWSEG 87, 6812 AA ARNHEM

Open: dinsdag tot en met zondag van 11 – 17 uur

SASKIA BAK IS DIRECTEUR VAN MUSEUM ARNHEM DAT KLAAR VOOR DE TOEKOMST HEEL MOOI IS VERBOUWD...