• Couturier Zyanya Keizer BINHE en haar Team

 • Couture Irving Vorster bij Mondriaandiner

 • Spencer Tweeling showt Chopard

 • Pink Panther Party uit jaren 70 herleven

 • Show Addy van den Krommenacker in Parijs groot succes

 • De INFINITY collectie van BIGLI

 • Chopard X Mariah Carey

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

 

 

PodCast 8 :
Grote Nederlandse financiële reserves nog steeds aanwezig– corruptie – Onderdrukte media en ondernemersprotesten Hongarije – Denk wat je wilt - Verwarring over inclusiviteit of … genderisme in de overdrive?

PodCast 9 :
Omgekeerde vlag – tragiek voor vaderlandse boerenstand – boerenondernemers met grote investeringen in crisis - dierenliefde of vegan - voor of tegen stikstofbeleid van het kabinet – wanhopig tekort aan huizen en bouwgrond – Issues rond moeilijke mensen als grensoverschrijders..

WHO dringt aan op wereldwijd pandemieverdrag

  WORTHY NEWS/DE COUTUREKRANT - 10 mei 2022 - GENEVA/BUDAPEST - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bereidt een wereldwijd pact voor waarvan critici vrezen dat het haar absolute macht zal geven over de wereldwijde biologische veiligheid.
Onder het zogenaamde "pandemieverdrag" zouden naties gedwongen kunnen worden zich te houden aan een wereldwijde wet bij uitbraken om "fouten" gemaakt tijdens de COVID-19 pandemie te voorkomen, zo suggereerde de WHO.

Als het verdrag wordt aangenomen, krijgt de Wereldgezondheidsorganisatie - de WHO - waarschijnlijk de bevoegdheid om regeringen te dwingen verplichte vaccinaties en daarmee verbonden paspoorten en digitale identiteiten in te voeren, zo stelde Worthy News vast.
De gezondheidsinstelling zou ook heel snel maatregelen kunnen opleggen, zoals reisbeperkingen en standaard medische zorg. Andere voorstellen zijn onder meer "het delen van gegevens en wetenschappelijk DNA en virusonderzoek." Daarnaast dringt de Europese Unie, die het verdrag ondersteunt, aan op een verbod op dierenhandel en op stimulansen om nieuwe virussen of varianten daarvan te melden.

De lidstaten hebben tot augustus de tijd om een besluit te nemen over een eerste versie van het "pandemieverdrag", dat wordt gesteund door WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus, zo vernam Worthy News&Nieuwspartner De Couturekrant. Tedros zal waarschijnlijk in mei zonder tegenstemmen voor een tweede termijn worden verkozen. De VS behoorden tot de landen die zich aanvankelijk verzetten tegen het juridisch bindend maken van het verdrag, maar de regering van president Joe Biden is sindsdien overgegaan tot ondertekening van de overeenkomst.

Washington zegt te hopen op meer transparantie en een snellere toegang van de WHO tot de plaatsen waar een uitbraak plaatsvindt. Verschillende diplomaten verwachten verzet van China en andere landen wegens hun nationale soevereiniteit.

China heeft teams van deskundigen van de WHO toestemming gegeven om het vermoedelijke epicentrum van COVID-19 in Wuhan te bezoeken. Maar zelfs de WHO zegt dat China klinische gegevens van eerdere gevallen achterhoudt die aanwijzingen kunnen bevatten over de oorsprong van het coronavirus.

Tegenstanders zien het als een nieuwe stap om de economische, politieke en gezondheidssystemen wereldwijd te "resetten" en meer controle te krijgen over het leven van de mensen door middel van wereldwijde surveillance.

Volgens hen is de WHO niet bevoegd om beslissingen te nemen over de wereldgezondheid omdat zij pas eind december 2021 in het openbaar heeft toegegeven dat COVID-19 in de lucht zat. Wetenschappers wisten naar verluidt echter al weken voordat de pandemie werd uitgeroepen dat het virus aanwezig was in de lucht. Volgens critici negeerde de WHO ook vroegtijdig advies over overdracht via de lucht.

In door Worthy News&Nieuwspartner De Couturekrant verkregen vragen aan de uitvoerende macht van de Europese Unie uitte Europees wetgever Christine Margarete Anderson haar bezorgdheid over het verdrag. Zij liet de Europese Commissie weten dat "velen die voorstander zijn van het verdrag, geloven dat het de beste manier is om de politieke betrokkenheid van staten bij de hervorming van het wereldwijde gezondheidsbeheer te vergroten."

Maar "de COVID-19-pandemie toont aan dat deze redenering niet op feiten is gebaseerd," voegde Anderson eraan toe. "Regeringsreacties op COVID-19 hebben naar verluidt vele verdragen geschonden of gemanipuleerd, waaronder mensenrechtenverdragen," zei ze.

Anderson, van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland, refereerde aan regels zoals verplichte COVID-19-vaccins en lockdowns. Anderson vroeg vervolgens: "In hoeverre zal de Commissie ervoor zorgen dat de burger, die geen directe stem heeft in een instantie als de WHO, niet wordt gepasseerd in de besluitvorming. En [hoe zal zij garanderen] dat een steeds verder van de kiezer verwijderde verschuiving van bevoegdheden niet leidt tot een voortschrijdende ontdemocratisering van onze samenleving?"

Andere critici zeggen dat COVID-19 weliswaar dodelijk kan zijn voor sommige kwetsbare groepen, maar dat dit nog geen geldige rechtvaardiging is voor het overdragen van meer macht aan de WHO.

De WHO is onder druk komen te staan omdat zij vaak traag reageert op huidige of vermeende pandemieën. Toch zijn bij de WHO onderhandelingen begonnen over nieuwe regels voor de aanpak van uitbraken, met als streefdatum mei 2024 voor een verdrag dat door de 194 lidstaten van het VN-gezondheidsagentschap moet worden ondertekend.

Het pact zou een tweede gezondheidsakkoord zijn na de in 2003 gesloten kaderovereenkomst voor de bestrijding van tabaksgebruik. Dat is een juridisch bindend verdrag dat het roken probeert terug te dringen via belastingen en etiketteringsvoorschriften

CHRISTINE MARGARETE ANDERSON UITTE HAAR BEZORGDHEID OVER HET VERDRAG...