• De INFINITY collectie van BIGLI

 • Spencer Tweeling showt Chopard

 • Pink Panther Party uit jaren 70 herleven

 • Couturier Zyanya Keizer BINHE en haar Team

 • Couture Irving Vorster bij Mondriaandiner

 • Show Addy van den Krommenacker in Parijs groot succes

 • Chopard X Mariah Carey

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

 

 

PodCast 8 :
Grote Nederlandse financiële reserves nog steeds aanwezig– corruptie – Onderdrukte media en ondernemersprotesten Hongarije – Denk wat je wilt - Verwarring over inclusiviteit of … genderisme in de overdrive?

PodCast 9 :
Omgekeerde vlag – tragiek voor vaderlandse boerenstand – boerenondernemers met grote investeringen in crisis - dierenliefde of vegan - voor of tegen stikstofbeleid van het kabinet – wanhopig tekort aan huizen en bouwgrond – Issues rond moeilijke mensen als grensoverschrijders..

Financiële steun herstructureren winkelgebieden

  "Fijn winkelen is er niet meer bij,"zegt Minister Micky Adriaansens. Hij is van Economische Zaken en Klimaat. Hij legt uit welke factoren daar een rol bij spelen. Maar iedereen weet het al lang: on-line shopping en corona-lockdown. Goed nieuws: van 9 mei tot en met 30 mei 2022 kunnen Nederlandse gemeenten financiële ondersteuning aanvragen om winkelgebieden weer aantrekkelijker te maken voor zowel bewoners als bezoekers. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt daarvoor nu in een eerste ronde in het totaal 22 miljoen euro beschikbaar.

Dit specifieke bedrag is bestemd om openbare ruimte en gebouwen in een gebied geheel en gelijktijdig aan te pakken via bijvoorbeeld renovatie of nieuwbouw. Het viormt een onderdeel van het programma Impulsaanpak Winkelgebieden, waar het kabinet vorig jaar in totaal 100 miljoen euro voor heeft uitgetrokken. Daarmee stimuleert de Rijksoverheid dat (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden omgevormd worden tot toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis.

Onderdeel van het programma Impulsaanpak Winkelgebieden is dus nu deze Regeling voor de specifieke uitkering Impulsaanpak winkelgebieden. Daardoor kunnen gemeenten een financiële bijdrage aanvragen om delen van hun winkelgebied gebiedsgericht aan te pakken. Het geld is bestemd voor bijvoorbeeld renovatie, sloop of nieuwbouw of de aanleg van openbare voorzieningen in het projectgebied.
Het kabinet stelt met deze eerste openstellingsronde met de Regeling specifieke uitkering Impulsaanpak winkelgebieden 22 miljoen euro aan financiële middelen beschikbaar.

Gemeenten die aanspraak willen maken op de financiële ondersteuning kunnen een projectplan indienen, gericht op de herstructurering en transformatie van winkelgebieden. Een belangrijke voorwaarde is dat gemeenten en private investeerders daarbij een samenwerkingsverband aangaan.

Door zowel de openbare ruimte en gebouwen in een gebied geheel en gelijktijdig aan te pakken, wordt een vitaal en toekomstbestendig gebied vastgesteld waar het aangenaam is om te wonen en te leven. Het totale budget voor deze regeling is €100 miljoen en wordt verdeeld over vier indieningsperioden.

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. RVO beoordeelt of de aanvraag compleet is en past binnen de kaders. Een Adviescommissie van onafhankelijke experts beoordeelt de projecten inhoudelijk aan de hand van vooraf vastgestelde criteria en stelt een ranking op.

De regeling is open van 9 mei 2022 09:00 uur tot en met 30 mei 2022 12:00 uur.

Samengevat: het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt voor deze ronde in totaal 22 miljoen euro beschikbaar om openbare ruimte en gebouwen in een gebied geheel en gelijktijdig aan te pakken via bijvoorbeeld renovatie of nieuwbouw.