• Spencer Tweeling showt Chopard

 • Couture Irving Vorster bij Mondriaandiner

 • De INFINITY collectie van BIGLI

 • Show Addy van den Krommenacker in Parijs groot succes

 • Pink Panther Party uit jaren 70 herleven

 • Chopard X Mariah Carey

 • Couturier Zyanya Keizer BINHE en haar Team

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

 

 

PodCast 8 :
Grote Nederlandse financiële reserves nog steeds aanwezig– corruptie – Onderdrukte media en ondernemersprotesten Hongarije – Denk wat je wilt - Verwarring over inclusiviteit of … genderisme in de overdrive?

PodCast 9 :
Omgekeerde vlag – tragiek voor vaderlandse boerenstand – boerenondernemers met grote investeringen in crisis - dierenliefde of vegan - voor of tegen stikstofbeleid van het kabinet – wanhopig tekort aan huizen en bouwgrond – Issues rond moeilijke mensen als grensoverschrijders..

Provincie Utrecht en Metropoolregio Amsterdam gáán ervoor

  - B O U W EN  E N  OP S C H I E T E N - PROVINCIE UTRECHT -Samen met de provincie Utrecht en Metropoolregio Amsterdam is afgesproken nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te bouwen. Daarbij luidt de oproep aan het Rijk: “Maak van dit convenant de landelijke norm.” ( Een convenant is een afspraak van de overheid met een of meer partijen gericht op het realiseren van bepaalde (beleids-) doel. In een convenant worden schriftelijke afspraken over het leveren van prestaties vastgelegd.

Om nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te kunnen bouwen, hebben de provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) dus een convenant voor duurzame woningbouw opgesteld. Hierin staan ambitieuze afspraken, strenger dan de huidige wettelijke normen, zodat er sneller, goedkoper en duurzame woningen gebouwd kunnen worden. De ondertekenaars komen vooral uit de provincies Utrecht en Flevoland en de regio Amsterdam: het deel van Nederland waar 30% van de woningbouwopgave gerealiseerd moet worden.

Vanuit gemeenten en markpartijen kwam het signaal dat er grote behoefte was aan afspraken op het gebied van duurzame woningbouw. Bijvoorbeeld over circulariteit, natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en energiegebruik. Provincie Utrecht en MRA hebben gehoor gegeven aan deze oproep en het convenant vormgegeven. Uiteraard in samenspraak met vertegenwoordigers van bouwbedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstellingen. Het convenant is inmiddels ondertekend door 87 partijen.

Gedeputeerde Rob van Muilekom:”Ik ben enorm trots dat dit convenant nu op tafel ligt en met inbreng van vele betrokken partijen tot stand is gekomen. Ik ben ervan overtuigd dat we op deze manier woningen echt sneller, duurzamer én betaalbaarder kunnen bouwen. Het zou mooi zijn als de afspraken uit het convenant als een soort olievlek over Nederland vloeien en nog veel meer partijen zich aansluiten.”

De opstellers van het convenant willen dat de afspraken over de woningbouwnormen landelijk gaan gelden als norm. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (waar Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onder valt) heeft al interesse getoond en volgt de uitvoering van het convenant nauwgezet.

Het convenant dient ook als platform waarin organisaties elkaar vinden om de gemaakte afspraak te vertalen naar de praktijk. Ook wordt het gebruikt om kennis te delen, zodat er geleerd en onderzocht kan worden op welke manier er nog duurzamer gebouwd kan worden.

Al meer dan 87 organisaties hebben zich aangesloten bij het convenant, waaronder de provincies Noord-Holland en Utrecht, de Metropoolregio Amsterdam, de gemeenten Bunnik, Veenendaal, Amstelveen en Haarlem, ontwikkelende bouwers zoals Ballast Nedam Development, Bolton Groep, Dura Vermeer Midden West en Trebbe, en andere organisaties, zoals NL Greenlabel, Rabobank MRA en VHG (Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners).

FOTO: GEDEPUTEERDE ROB VAN MUILEKOM TEKENT NAMENS DE PROVINCIE UTRECHT HET CONVENANT ...

(VOOR ALLE ZEKRHEID LAG ER EVENEENS EEN RESERVEPEN OP TAFEL...)