• De INFINITY collectie van BIGLI

 • Couture Irving Vorster bij Mondriaandiner

 • Couturier Zyanya Keizer BINHE en haar Team

 • Spencer Tweeling showt Chopard

 • Pink Panther Party uit jaren 70 herleven

 • Show Addy van den Krommenacker in Parijs groot succes

 • Chopard X Mariah Carey

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

 

 

PodCast 8 :
Grote Nederlandse financiële reserves nog steeds aanwezig– corruptie – Onderdrukte media en ondernemersprotesten Hongarije – Denk wat je wilt - Verwarring over inclusiviteit of … genderisme in de overdrive?

PodCast 9 :
Omgekeerde vlag – tragiek voor vaderlandse boerenstand – boerenondernemers met grote investeringen in crisis - dierenliefde of vegan - voor of tegen stikstofbeleid van het kabinet – wanhopig tekort aan huizen en bouwgrond – Issues rond moeilijke mensen als grensoverschrijders..

Wet voorkomen seksueel geweld beschermt plegers

- G o d i n  v a n  d e  L i e f d e - DEN HAAG - Op 25 november start Orange the World, de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. Bij preventie van seksueel geweld is voorlichting over wat de norm is als het gaat om seksueel gedrag cruciaal, juist ook aan jongens en mannen.

Tieners maken vaak seksueel geweld mee en zijn daarnaast vaak opnieuw slachtoffer van een delict. Dat blijkt uit onderzoek van de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen. Het nieuwe wetsvoorstel seksuele misdrijven, waarin gelijkwaardigheid, vrijwilligheid en wederzijdse instemming centraal staan, moet bijdragen aan de bescherming van slachtoffers. Om deze wet ook een preventieve werking te laten hebben moeten we op een andere manier naar seksualiteit kijken en is voorlichting, juist ook aan jongens en mannen, cruciaal.

Uit eerder onderzoek bleek dat meiden laten weten dat ze niet het idee hebben dat jongens grenzen stellen. Meiden leggen de verantwoordelijkheid voor het aangeven van grenzen bij zichzelf. Echter: ook jongens leggen die verantwoordelijkheid bij meiden.
Een grote groep jongens geeft daarnaast aan dat ze moeite hebben met het doorhebben van (subtiele) grenzen. Ze verwachten zelfs zéér expliciet gedrag van meiden, zoals slaan, schoppen. Dus op een overdreven manier een grens aanwijzen zooals bij het stoeien tussen twee jongens heel gewoon is.

Uit een onderzoek van Amnesty blijkt dat echter wel mannelijke en vrouwelijke studenten allebei de stelling onderschrijven dat seksuele penetratie zónder wederzijdse instemming altijd verkrachting is.

Mannelijke studenten willen niet verkrachten, maar doen het, soms onbewust, toch. Om geweld te voorkomen, ligt de nadruk op het aangeven van grenzen dus bij één partij.

En juist dat hardnekkig blijven bestaan van al die vaagheid en het niet begrijpen wie wanneer stop moet zeggen - wat een veel voorkomend misverstand oplevert - wordt in de nieuwe wetgeving aangepakt. Het gaat daarin zelfs verder. Dus betreft het niet meer alleen het aangeven van grenzen. Het gaat over ieders eigen verantwoordelijkheid om je te verzekeren of er toestemming is.

Of iemand vrijwillig verder met de ander wil gaan tot de lichamelijke eindspurt. En of hiervoor in gelijkwaardigheid toestemming is gegeven.
Om daadwerkelijk iets te doen aan preventie is het nodig dat we iedereen leren kijken naar deze verantwoordelijkheid.

Geef daarom iedereen, maar zeker ook jongens en mannen, hierover voorlichting. Voorkom dat ze (onbewust) of half bewust een pleger worden. Leer ze eigen verantwoordelijkheid pakken.

ZÓ MOEILIJK EN ZÓ BELANGRIJK OM VEEL NARIGHEID TE VOORKOMEN... EN HET TOCH MOOI TE LATEN ZIJN ...

AUTEUR NELLEKE WESTERVELD - SENIOR PROJECTLEIDER SOCIALE VEILIGHEID BIJ MOVISIE