• Koos Van der Wal: de Friese hoedenontwerper

 • De INFINITY collectie van BIGLI

 • Show Addy van den Krommenacker in Parijs groot succes

 • Couture Irving Vorster bij Mondriaandiner

 • Pink Panther Party uit jaren 70 herleven

 • Milaan: Marina Rinaldi presenteert Sara Battaglia

 • Paul Schulten 40 jaar in het vak

 • Chopard presenteert Red Carpet Collectie 2023

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

 

 

PodCast 12 :
Is automobilisten pesten echt nodig - Twijfels over het klimaatevangelie - Zoeken naar praktische oplossingen - De onvermijdelijke Beterweters blijven trots met hun fouten doorgaan - Interessante theorie over de overeenkomst van elementen uit de quantumtheorie en paranormaal denken over levensvormen - Soms is onze grote wereld toch heel klein - Regeringsleiders op de wereldtop over de ontbossing van de Amazone om de longen van de wereld te beschermen - Grensoverschrijdend gedrag is een categorie apart.

PodCast 13 :
Bootramp voor de kust van Ameland - Gevolgen voor ons Erfgoed de Waddenzee - Brandgevaar elektrische auto's mogelijk onderschat - Kamervoorzitter Khadija Arib (on)terecht de maat genomen door anonieme beschuldigers. Wie zei wat? Uitvergroot door 'deftige roddeljournalistiek' - Macht en tegenmacht op de balans vooral in politiek en sport - Onvolledige discussie over het Nederlandse Kabinet - The Black Day in New Delhi en het leven van de Dalit of Onaanraakbaren in India. Een onverzoenlijke hardheid van het regime daar isoleert grote groepen anders gelovigen waaronder ook miljoenen christenen tot leven in afschuwelijke omstandigheden aan de onderkant van de maatschappij.

Wet voorkomen seksueel geweld beschermt plegers

- G o d i n  v a n  d e  L i e f d e - DEN HAAG - Op 25 november start Orange the World, de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. Bij preventie van seksueel geweld is voorlichting over wat de norm is als het gaat om seksueel gedrag cruciaal, juist ook aan jongens en mannen.

Tieners maken vaak seksueel geweld mee en zijn daarnaast vaak opnieuw slachtoffer van een delict. Dat blijkt uit onderzoek van de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen. Het nieuwe wetsvoorstel seksuele misdrijven, waarin gelijkwaardigheid, vrijwilligheid en wederzijdse instemming centraal staan, moet bijdragen aan de bescherming van slachtoffers. Om deze wet ook een preventieve werking te laten hebben moeten we op een andere manier naar seksualiteit kijken en is voorlichting, juist ook aan jongens en mannen, cruciaal.

Uit eerder onderzoek bleek dat meiden laten weten dat ze niet het idee hebben dat jongens grenzen stellen. Meiden leggen de verantwoordelijkheid voor het aangeven van grenzen bij zichzelf. Echter: ook jongens leggen die verantwoordelijkheid bij meiden.
Een grote groep jongens geeft daarnaast aan dat ze moeite hebben met het doorhebben van (subtiele) grenzen. Ze verwachten zelfs zéér expliciet gedrag van meiden, zoals slaan, schoppen. Dus op een overdreven manier een grens aanwijzen zooals bij het stoeien tussen twee jongens heel gewoon is.

Uit een onderzoek van Amnesty blijkt dat echter wel mannelijke en vrouwelijke studenten allebei de stelling onderschrijven dat seksuele penetratie zónder wederzijdse instemming altijd verkrachting is.

Mannelijke studenten willen niet verkrachten, maar doen het, soms onbewust, toch. Om geweld te voorkomen, ligt de nadruk op het aangeven van grenzen dus bij één partij.

En juist dat hardnekkig blijven bestaan van al die vaagheid en het niet begrijpen wie wanneer stop moet zeggen - wat een veel voorkomend misverstand oplevert - wordt in de nieuwe wetgeving aangepakt. Het gaat daarin zelfs verder. Dus betreft het niet meer alleen het aangeven van grenzen. Het gaat over ieders eigen verantwoordelijkheid om je te verzekeren of er toestemming is.

Of iemand vrijwillig verder met de ander wil gaan tot de lichamelijke eindspurt. En of hiervoor in gelijkwaardigheid toestemming is gegeven.
Om daadwerkelijk iets te doen aan preventie is het nodig dat we iedereen leren kijken naar deze verantwoordelijkheid.

Geef daarom iedereen, maar zeker ook jongens en mannen, hierover voorlichting. Voorkom dat ze (onbewust) of half bewust een pleger worden. Leer ze eigen verantwoordelijkheid pakken.

ZÓ MOEILIJK EN ZÓ BELANGRIJK OM VEEL NARIGHEID TE VOORKOMEN... EN HET TOCH MOOI TE LATEN ZIJN ...

AUTEUR NELLEKE WESTERVELD - SENIOR PROJECTLEIDER SOCIALE VEILIGHEID BIJ MOVISIE