• Couture Irving Vorster bij Mondriaandiner

 • Show Addy van den Krommenacker in Parijs groot succes

 • Chopard X Mariah Carey

 • Pink Panther Party uit jaren 70 herleven

 • Couturier Zyanya Keizer BINHE en haar Team

 • Spencer Tweeling showt Chopard

 • De INFINITY collectie van BIGLI

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

 

 

PodCast 8 :
Grote Nederlandse financiële reserves nog steeds aanwezig– corruptie – Onderdrukte media en ondernemersprotesten Hongarije – Denk wat je wilt - Verwarring over inclusiviteit of … genderisme in de overdrive?

PodCast 9 :
Omgekeerde vlag – tragiek voor vaderlandse boerenstand – boerenondernemers met grote investeringen in crisis - dierenliefde of vegan - voor of tegen stikstofbeleid van het kabinet – wanhopig tekort aan huizen en bouwgrond – Issues rond moeilijke mensen als grensoverschrijders..

Nieuwe kansen voor werkzoekenden

  Eindelijk een belangrijke verandering voor de werkzoekende senioren. Het was al jaren buitengewoon ergerlijk hoe de markt van de werkzoekende gedomineerd werd door een overdreven adoratie voor jongeren. Niet zoals jongeren zelf vaak aannamen omdat zij beter presteerden maar eerder omdat jongeren minder kon worden betaald. Of omdat zij minder oog hadden voor onvolkomenheden van het bedrijf waar zij voor werkten.

Doordat het werkende leven veel jongeren echter te zwaar valt omdat er geen medewerkers genoeg zijn en zij teveel op hun bordje geschoven krijgen durft een deel van de markt eindelijk wel toe te geven dat je met het aannemen van bepaalde ervaren oudere krachten 'goud in huis haalt.' Deze conclusie geldt natuurlijk in grote lijnen en niet voor ieder bedrijf en voor iedere branche. Gelukkig komt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een steengoed idee voor de dag.

Het zal voor veel werkgevers een enorme bijdrage kunnen betekenen als haar idee voet aan de grond krijgt. En dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe men deze innovatieve aanpak zal gaan begeleiden. Werkzoekende senioren de kans bieden hun vaardigheden te laten zien voordat ze ergens solliciteren. Dat is de kern van een nieuwe pilot, waarbij senioren gratis een competentietest kunnen doen voordat ze reageren op een vacature. Dit moet voorkomen dat werkgevers oudere werkzoekenden al bij voorbaat afwijzen vanwege enkel hun leeftijd. Kan dat voorkomen worden? Veel opdrachtgevers zijn heel welwillend om met jongeren om te gaan maar ouderen met soms veel meer ervaring accepteren is nog wel een dingetje voor de vele haantjes in het zakenleven.

De pilot is één van de maatregelen die minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt voor een betere positie van senioren op de arbeidsmarkt. Dat schrijft ze vandaag aan de Tweede Kamer in haar brief ‘Seniorenkansenvisie’. Daarin kondigt ze ook een brede praktijkverkenning aan, waarin ze samen o.a. met werkgevers, maatschappelijke organisaties en de SER op zoek wil gaan naar nieuwe beleidsinstrumenten die de baankansen van senioren echt helpen.

Minister Van Gennip: “Senioren leveren een belangrijke bijdrage aan onze samenleving. Ze kunnen nog meer betekenen als ze de juiste kansen krijgen en ze op waarde worden geschat. Nederland vergrijst en we zien dat 55-plussers oververtegenwoordigd zijn in de groep langdurig werklozen. Senioren die zelf nog graag aan de slag willen, maken ten onrechte minder kans bij een sollicitatie. We moeten senioren weer op waarde schatten.”

Naast de praktijkverkenning en verschillen de pilots zet het ministerie van SZW samen met UWV in op intensievere begeleiding van werkzoekenden. Gestart wordt met publiekscommunicatie over het thema ‘doorwerken na AOW-leeftijd’. Deze communicatie is gericht op werkgevers en de verhoging van hun kennisniveau over de mogelijkheden en de voordelen van het werken met AOW’ers.

Met de seniorenkansenvisie zet minister Van Gennip zich in voor een betere arbeidsmarktpositie van werkzoekende en werkende senioren. Daarnaast wil ze in samenspraak met de samenleving tot oplossingen komen voor o.a. de negatieve beeldvorming bij werkgevers. Deze integrale aanpak moet leiden tot een herwaardering van 55-plussers op de arbeidsmarkt.

Vooral dat laatste wordt een moeilijke zaak maar men kan het de jongere werkgevers nauwelijks kwalijk nemen aangezien ook zij zijn opgegroeid in een maatschappij die jongeren op een glorieus voetstuk zet en ouderen - vooral oudere vrouwen - als een noodzakelijk 'terzijde' beschouwt. En dan wordt het ook nauwelijk een gelukkig leven als je weet dat je zelf ook de richting van die 'minder gerespecteerde groep' op gaat.

Daarom is deze move van minister van Gennip - los van het kostenplaatje en salariëring - een belangrijke stap op weg naar meer sociale gelijkwaardigheid.

MINISTER VAN GENNIP STREEFT NAAR EEN BETERE BAANPOSITIE VOOR 55-PLUSSERS ...

SENIOREN MOETEN MEER OP WAARDE WORDEN GESCHAT...EN DIT HEEFT VEEL MET BEELDVORMING TE MAKEN ...

FOTO: MARTIJN BEEKMAN