• Couture Irving Vorster bij Mondriaandiner

 • Couturier Zyanya Keizer BINHE en haar Team

 • De INFINITY collectie van BIGLI

 • Pink Panther Party uit jaren 70 herleven

 • Chopard X Mariah Carey

 • Show Addy van den Krommenacker in Parijs groot succes

 • Spencer Tweeling showt Chopard

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

 

 

PodCast 8 :
Grote Nederlandse financiële reserves nog steeds aanwezig– corruptie – Onderdrukte media en ondernemersprotesten Hongarije – Denk wat je wilt - Verwarring over inclusiviteit of … genderisme in de overdrive?

PodCast 9 :
Omgekeerde vlag – tragiek voor vaderlandse boerenstand – boerenondernemers met grote investeringen in crisis - dierenliefde of vegan - voor of tegen stikstofbeleid van het kabinet – wanhopig tekort aan huizen en bouwgrond – Issues rond moeilijke mensen als grensoverschrijders..

Crimineel vermogen sneller aanpakken

  Terwijl veel mensen in ons land in de ongelukkige positie verkeren dat zij via de voedselbank proberen voldoende te kunnen eten verdienen criminelen in de georganiseerde misdaad nog veel te veel. Dat komt doordat er teveel macht berust bij mensen die over enorme sommen crimineel geld beschikken.

Minister Yeşilgöz ziet geen heil in eindeloos lang gerekte rechtszaken als er duidelijk sprake is van crimineel handelen wat eindeloos grote sommen geld oplevert. Ze presenteert daarom een wetsvoorstel voor het afpakken van geld - en oneerlijk verkregen goederen - zonder strafrechtelijke veroordeling.

Dat kan natuurlijk niet zomaar maar wel worden er verschillende maatregelen uitgewerkt om ervoor te zorgen dat alle betrokken overheidsdiensten toch sneller kunnen ingrijpen. Ook wordt de samenwerking met andere landen – zowel binnen Europa als daarbuiten – versterkt. Het merendeel van het criminele vermogen verlaat immers ons land en wordt elders witgewassen via verhullende geld- en goederenstromen die de hele wereld overgaan. Internationale samenwerking is daarom cruciaal om tegen te gaan dat crimineel geld ons over de landsgrenzen door de vingers glipt.

Afpakken van crimineel vermogen is een belangrijke sleutel om misdadige machtsstructuren te breken. Om de jacht op crimineel geld te intensiveren en daarmee rechtsherstel te bevorderen heeft de ministerraad op voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid besloten om een wetsvoorstel voor afpakken zonder voorafgaande veroordeling voor een misdrijf voor te leggen voor advies aan de Raad van State.

Minister Yeşilgöz: “Als de politie een pand of auto doorzoekt en een tas met contanten of dure spullen aantreft, is er niet altijd een verband te leggen met de verdachten. Met de nieuwe wet maakt het niet uit op wiens naam een goed staat, of dat de eigenaar onbekend is. Ook zonder dat dit bekend is, kan dan beslag worden gelegd op hun crimineel verkregen geld, panden, luxe auto’s en andere dure spullen. Zo voorkomen we dat crimineel vermogen dat vaak met geweld en over de rug van slachtoffers is verkregen, onze samenleving en economie infecteert. En gaan we tegen dat het illegale geld kan worden gebruikt voor het plegen van nieuwe strafbare feiten.’’

Het is in het wetsvoorstel van belang dat het Openbaar Ministerie bij de rechter aannemelijk kan maken dat goederen afkomstig zijn uit een misdrijf. Het kan gaan om geld maar ook om andere waardevolle goederen met een waarde van ten minste 25.000 euro. Trucs met verhullende eigendomsconstructies, waarbij criminelen bijvoorbeeld auto’s en panden op naam van anderen zetten, hebben geen zin meer.

Inspiratie voor de procedure, ook wel aangeduid als Non Conviction Based Confiscation (NCBC), is opgedaan in Italië en ook is gekeken naar het Britse en Ierse model. Elementen uit de procedures in deze landen zijn overgenomen die goed passen in het Nederlandse rechtssysteem.

Er worden daarvoor op een geheel andere manier zaken aangepakt. Er wordt niet op mensen ofwel eventuele daders/verdachten gefocust wat onmiddellijk een heel leger advocaten in actie brengt maar er wordt bekeken of bepaalde goederen niet verdacht zijn.

Niet de verdachte persoon, maar het verdachte goed staat centraal in het afpakken. Vanwege de inbreuk op het eigendomsrecht is de confiscatie alleen mogelijk na een onherroepelijke rechterlijke beslissing. Daarvoor moet de overheid aannemelijk maken dat het goed is verkregen uit de criminaliteit of is betaald uit opbrengsten van misdrijven.

Belanghebbenden kunnen zich melden in deze procedure als zij aanspraak maken op het in beslag genomen voorwerp. Van hen mag worden verwacht dat ze kunnen verklaren over de legale herkomst.

En dat levert hopelijk in de toekomst soms een rechtmatige teruggave en schadeloosstelling voor benadeelden op.

ILLUSTRATIE: IS HET ALLEEN JOUW WERELD OF OOK DE MIJNE... OF VAN IEDEREEN... WAT DENK JE VAN EERLIJK DELEN...