Van Democratie Overgestapt Naar Dictatuur

  - c o l u m n - AMSTELVEEN - 9 januari 2023 - Terwijl zijn inmiddels overleden partijgenoot Harry van den Bergh in de gemeenteraad grote moeite had met het gebrek aan democratische legitimiteit van allerlei regionale gremia (Red.: gremia betekent organisaties of instituties), blijft in Brussel Frans Timmermans elke vorm die daarop lijkt afwijzen. Maar de Amstelveense politiek, die toch pretendeert via allerlei regionale samenwerkingsverbanden ook een mening te hebben over wat buiten haar grondgebied ligt, heeft bijvoorbeeld nog nooit geprotesteerd tegen de grootste biomassacentrale die Vattenvall in achtertuin Diemen van plan is op te zetten.

Die is onzinnig. Biomassa zorgt voor ontbossing en stoot meer CO2 uit dan alle fossiele energiebronnen. Maar in Brussel werd het zomaar tot groene energie verklaard wat geenszins wordt tegengesproken door Amstelveense politici. Zo lust ik er nog wel één. Het is zwart gewoon wit verklaren of criminaliteit voor een vorm liefdadigheid houden.

Of de Amstelveense politiek heeft regionaal niets in te brengen óf men is het breed eens met een leugen, wat natuurlijk de gemiddelde burger – volkomen teleurgesteld in de politiek – allang geloofde. We hebben in Amstelveen nu eenmaal een coalitie waarin D66 officieel de tweede viool speelt, maar in feite concertmeester is. Naar landelijk voorbeeld gijzelt die partij ons wel. De D, ooit bedoeld als ‘democratie’, staat tegenwoordig voornamelijk voor ‘dictatuur’. Met die dictatuur is de plaatselijke afdeling het óf geenszins eens óf het wordt tot in den treure gevolgd.

Problemen van een landelijke politieke partij zijn nu eenmaal dat de omvang van de plaatselijke fractie in de gemeenteraad in wezen in Den Haag wordt bepaald en men zich lokaal niet al te zeer tegen wat nationaal door de partij wordt voorgeschreven, kan verzetten. Zeker niet publiekelijk.

Ook dat pleit voor lokale partijen, waarvan men er nu één, de jongste (zonder dat die een wethouder levert), uit nood tot de coalitie toeliet. Puur om een de meerderheid in de raad te halen, wegens verlies van twee zetels door de VVD.

D66 wil zo snel mogelijk naar een Verenigde Staten van Europa en is bereid daarvoor ondemocratische besluiten te nemen. Zij moest daarvoor wel de kroonjuwelen uit de begintijd van de partij van zich afschudden, zoals het referendum (want dan zou het ‘volk’ maar meepraten), de gekozen burgemeester en het districtenstelsel.

Democratie is voor de Democraten kennelijk slechts een hindernis. Of dat plaatselijk ook overwegend zo is, waar het wel op lijkt, kan ik niet goed beoordelen. Wel valt mij op dat er uit Amstelveen geen protest wordt gehoord tegen de landelijke koers van de partij. En of dat nu regionaal of Europees is: D66 lijkt geneigd te kiezen voor de ondemocratische gremia. En daarbij is het Europarlement zoiets als een kosten verslindende huilbui. Bijna wilde ik het een 'lachertje'noemen, maar weet wanneer het tijd is voor het lachen om niet te huilen. Nog recent nam Brussel een volledig ondemocratisch besluit. De tegenwoordig in de war zijnde Frans Timmermans besloot de lasten op energie te verhogen.

Ooit kwam D66 voort uit de VVD. De partij zou een meer sociaal gezicht van het liberalisme laten zien. Intussen stelt zij zich rechtser dan de VVD, zeker in Amstelveen. Al wordt dat mij in alle toonaarden tegen gesproken.

De vraag is of de VVD altijd met die koers meegaat. Het lijkt er veel op dat lokaal de landelijke élite wordt gevolgd, waar Sigrid Kaag natuurlijk alle andere partners in de coalitie gijzelt. Zou wethouder Floor Gordon iets van haar weg hebben? Ik ben er niet zeker van, omdat zij noch dat openlijk beweert, noch haar publiekelijk tegenspreekt.

Ach, heel de gemeenteraad zal het worst zijn wat er in Europa, de regio – bijvoorbeeld Diemen – of landelijk gebeurt. Gespierde taal valt alleen in verkiezingstijd te verwachten. Een paar weken dus.

ILLUSTRATIE: KAREL APPEL 

DOOR: JOHAN TH. BOS

- AMSTELVEENBLOG -