Columns

Phia Baruch: Trompetgeschetter waar alles voor wijkt

   "In voetbaltermen noemen ze zo iemand een telesport-supporter ," zegt Morris. "Dat is zo iemand die net doet alsof hij iedere week in het stadion zit maar alle wedstrijden alleen via tv volgt."

Hij reageert op mijn verbazing over mensen die nooit zelf een oorlog hebben meegemaakt maar nu alles precies schijnen te weten over hoe wij ons daarover moeten voelen. En vooral ook beslissen over wat er daarom moet gebeuren. "Misschien ben ik een typische Nederlander,"zeg ik schouderophalend. "Poldermodel dus blijven praten met elkaar en naar bruggen zoeken... Dat doet men liever niet. Het lijkt wel of iedereen anderen liever beschuldigt dan probeert tot elkaar te komen."

Lees meer

Men hult zich in geheimzinnigheid

  AMSTELVEEN - 29 april 2023 - Soms vraag ik me af of het kabinet, dat de ene crisis na de andere veroorzaakt, een cursus in Amstelveen heeft gevolgd. De grootste fracties van de coalitie – VVD en D66 – zijn dezelfde als in Den Haag. Vandaar. Terwijl de overheid zogenaamd het standpunt huldigt dat in principe alles openbaar en bij uitzondering iets geheim is, geldt zowel landelijk als lokaal het tegenovergestelde. In Den Haag levert een oppositie in de Tweede Kamer nog iets op, waardoor bijvoorbeeld de schandelijke toeslagenaffaire na vele jaren aan het licht kwam.
Het ambtelijke verzet tegen openbaarheid is duidelijk en tot op zekere hoogte zelfs begrijpelijk. Media mogen zelfs ambtenaren meestal niet bij name noemen – zeker niet in conflictsituaties.

Maar ook bestuurlijk gaat het geheim vóór transparantie. De lokale VVD laat bijvoorbeeld, geheel anders dan in het verleden, geen medium toe op ledenvergaderingen. Daarin voert zij een eigen beleid en verzet zij zich tegen de landelijke trend van die partij, waarvan alle congressen online zijn te volgen en de hoogtepunten op televisie verschijnen.
Maar de VVD kiest plaatselijk voor geheimhouding, omdat volgens fractievoorzitter Jet Smit men nu eenmaal makkelijker praat als er geen journalisten of andere buitenstaanders bij zijn. Daarmee wordt volgens haar de ‘transparantie’ gediend. Onzin natuurlijk, want er wordt vanuit gegaan dat geen VVD-lid over die vergadering praat (tenzij men een weinig liberaal spreekverbod oplegt) en de afdeling is er als de kippen bij is om besluiten via persberichten aan de niet toegestane pers te zenden.

Lees meer

Platte Aarde En Stikstof

   AMSTELVEEN - 12 APRIL 2023 - Landelijke partijen krijgen het in Amstelveen steeds moeilijker. Omdat zij weliswaar plaatselijk ambities tonen, moeten die toch – hoe je het wendt of keert – stoelen op door de nationale partij gepropageerde standpunten. Het kan dus niet zo zijn dat, om een voorbeeld te noemen, de lokale afdeling van D66 over de volgens die partij natuur en onze totale planeet, inclusief de woningbouw, bedreigende stikstof totaal anders denkt dan de landelijke leiding.

Mijn in Amstelveen opgegroeide zoon is journalist in Boedapest. Vergeef mij die familiaire melding, maar ik wil hem citeren. Hij begrijpt namelijk niets van het stikstofprobleem in Nederland, naar de lezing van vooral D66 en GroenLinks. Het ziet er niet naar uit dat die plaatselijk een andere mening verkondigen dan landelijk. Voor zijn werk was hij in o.a. India en Indonesië. Daar moest hij - vertelde hij - keer op keer uitleggen wat stikstof was. “De inwoners hadden er nog nóóoit van gehoord en reden voor twee kwartjes per liter brandstof vrolijk op scooters rond,” zei hij, uit Indonesië terugkomend. “En denk je dat ze in China, waar zo’n beetje wekelijks een kolencentrale wordt geopend, die zonnepanelen voor Nederland produceert, wakker liggen van het niet-groene bezig zijn? Zolang ons land maar tot de klanten behoort voor de zonne-energie.”"De postzegel Nederland wil nu blijkbaar de hele wereld redden," vond hij.

Lees meer

Phia Baruch: Wie niet in wonderen gelooft ...

  - L A C H E N  T O C H ! -  "Wie niet in wonderen gelooft is geen realist," is een bundel grappen verzameld en opgeschreven door Frank Arnau over een wereld van vroeger die niet meer bestaat. Maar hoewel die wereld heel lang niet meer actueel is herken je toch exact de tijdloze gevoelens en reacties hoewel de meeste mensen dat niet graag laten zien. De grappen worden ook wel joodse witzen genoemd maar zijn in de loop van de tijd uit verschillende sferen en in verschillende landen ontstaan.

Zo'n witz bevindt zich vaak op het kruispunt van werelden en culturen en hoeft dus niet typisch joods te zijn maar al is de ontstaansgeschiedenis niet altijd bekend de intonatie en de manier van vertellen door geestige vrijwel altijd joodse mensen is een bevrijding. Het maakt het de luisteraar mogelijk over heftige gevoelens heen te springen en op een onbetaalbare manier grote spanningen te ontladen. In onze tijd wordt er bijvoorbeeld extreem hard geoordeeld over mensen met geheime of dubbele of door gunsten betaalde relaties. Vooral als 'men' daar het fijne van weet - speciaal als het om bekende mensen gaat - zijn de rapen gaar. Dan staat de ópenbare keurigheids'-beul voor de deur. Weg bewonderende goodwill. Je carriére wordt je afgenomen. En iedereen 'vindt' iets van je wat je niet graag wilt horen. Sommige mensen gaan hup naar de rechter. Het formele oordeel komt dan vaak wel heel ijzig en soms zelfs leugenachtig en ook vaak jaloers over maar toch kunnen wij ons die jaloezie die daaraan ten grondslag ligt allemaal best voorstellen. Het is een rotgevoel maar er zijn soms diepe tegenstellingen tussen mensen die men op verschillende manieren probeert te overbruggen. Een grap kan wonderen doen.

Lees meer