Columns

Gemeente poogt zelfs openbare hoorzittingen geheim te houden

  AMSTELVEEN - Frappante ontdekking van Johan Th. Bos die verbijsterd het volgende vanuit zijn scherpe observatie en langjarige journalistieke ervaring merkwaardig genoeg moet concluderen...

... Hoewel de hoorzittingen van de ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften volgens een gemeentelijke verordening openbaar zijn, wordt daar allerminst ruchtbaarheid aan gegeven. Nu is de gemeente specialist in het bedekken van zoveel mogelijk vormen van transparantie en zij weet zich gesteund door een gemeenteraad, die er nooit over begint. Nieuw is dat niet want ook het Presidium (de fractievoorzitters uit de gemeenteraad) en de agendacommissie zijn openbaar volgens de regels, maar door die nooit aan te kondigen, evenals de hoorzittingen van de Commissie voor de bezwaarschiften, weet men bij de gemeente vrijwel zeker dat er geen publiek en (vooral) geen pers bij is.

Lees meer