Stille Kracht

In de 2de wereldoorlog ondergedoken

  Tijdens de 2de wereldoorlog was je een klein Joods meisje. De wereld wankelde op zijn grondvesten om je heen. Geen vader. Moeder weggehaald. Uit Amsterdam vertrokken en "ondergedoken" op het eiland Ameland. Het is een hele afstand van toen naar de hoofdredactrice van de Couturekrant online in onze tijd. Hoe oud was je toen de oorlog begon Phia Baruch?

"In 1940 hadden de Duitsers na een korte oorlog Nederland overgenomen. Ik was 6 jaar toen mijn moeder een gele ster met daarop het woord Jood in de synagoge moest halen. Ik herinner me nog wel die vreemde sfeer die daar toen heerste maar ik begreep er niets van. Ik was te klein. Wij waren bovendien wel Joods maar niet praktizerend religieus."

Lees meer

Wilt u mij afrekenen op mijn geloof? Onzin...

Voor mij is de uitspraak "Heb uw naaste lief als uzelf" de sleutel die vele deuren open houdt. Niet alles wordt daarmee afgedekt en geregeld maar ooit heeft het in de oorlog mijn leven gered. Ik heb tijdens de tweede wereldoorlog als klein meisje op een eiland gewoond. Daar ben ik gastvrij en gul door een totaal vreemd christelijk gezin opgenomen terwijl de mensen uit mijn eigen familie door de Nazi's werden vermoord. Ook na de oorlog mocht ik op Ameland blijven toen er niemand voor mij terug kwam. Ik was kennelijk buitengesloten door vele gemeenschappen. Zo leerde ik al jong wat verraad en moord en ware barmhartigheid in het echte leven betekent. Nu maak ik al vele jaren later met plezier samen met uiteraard véél jongere mensen de druk bezochte site van De Couturekrant. Net als u kom ik veel gelovigen en idealisten tegen die de wereld willen verbeteren van hun plek af. Zij leveren op hun eigen manier een bijdrage. Gelovigen evenals ongelovigen veroveren met hun verfrissende stellingen de wereld om ons heen.

Lees meer

Verdwaald zijn in je passies...

Netwerken zonder echt contact ... Kan dat? Zeker. Het is zelfs aan de orde van de dag. Er zijn heel veel mensen ieder moment van de dag bereikbaar. Via de telefoon: sommige mensen hebben 2 verschillende mobieltjes en nog een vaste telefoonlijn. Via de mail of Facebook. Zij lijken vaak bijna-experts in communicatie en beschikken over een wereld aan relaties.
Daarbij hebben ze soms nog een glanzende job en kunnen ze je overstromen met hun woordenvloed over alles wat zij doen. En wat ze denken over wat ze niet doen. "Hij lijkt wel een boek, "denk ik over Bert-Jan die zo bevlogen over één van zijn zakelijke successen spreekt. " Hoe weet hij dat allemaal uit zijn hoofd? Waar haalt hij de energie vandaan om dat allemaal te organiseren en zoveel mensen daarvoor achter zich aan te krijgen. Hij kraakt hier en daar nog een aantal mensen met andere opvattingen over zijn vak af. Dat mag natuurlijk maar toch... Misschien leest hij mijn twijfels aan mijn gezichtsuitdrukking af.

Lees meer

Hemelse tekens: beschermd door de geesten (1)

Sprookjes onthullen ongeziene geheimen. Vroeger wisten mensen nog dat sprookjes ons door overdrijving en verhaalkunst verder kunnen laten kijken dan wat wij werkelijk zien. Sprookjes tonen ons de paradox van ons leven. In een tijd waarin mensen steeds op schermen turen en tijd tekort hebben om rustig om zich heen te kijken zijn er gelukkig nog mensen die er alles aan doen om de natuur te respecteren. Waarom is dat wel echt nodig?
Het is niet alleen nodig. Maar onmisbaar in een tijd waarin prestaties op intellectueel en materieel gebied zo arrogant worden uitvergroot. Een tijd waarin wij aan de machtige hemelse tekens voorbij gaan omdat wij er de waarde niet van inzien. Dan ontstaat er disbalans in een maatschappij van behaaglijke zelfoverschatting waarin wij de destructieve kracht van oorlogen en alles vernietigend wapengeweld gebaseerd op andere geestelijke inzichten wel tegen moeten komen. Dat is een onontkoombare confrontatie. We zijn de juiste balans totaal kwijt geraakt. Geestelijke waarden worden te vaak in de laagste in plaats van in de hoogste plaats ervaren. Kan je dat nog veranderen?

Lees meer

The Story Of My Life

Het was zo'n mooi terras maar toch zorgt wachten op iemand die na een afspraak niet komt opdagen voor twijfel over van alles en vooral over jezelf. Ik begin somber over mijzelf te denken. Daar zat ik te zitten... Het is the story of my life. Van een journalist wordt verwacht dat je objectief de feiten voor je verhaal op een rijtje zet. En ik heb vooral zoveel zakelijk georiënteerde artikelen geschreven dat je de Middellandse Zee er bijna mee zou kunnen dempen ... Is dat aangenaam? Best. Vooral als je daarbij ook heel andere interesses hebt.

Lees meer