Platte Aarde En Stikstof

   AMSTELVEEN - 12 APRIL 2023 - Landelijke partijen krijgen het in Amstelveen steeds moeilijker. Omdat zij weliswaar plaatselijk ambities tonen, moeten die toch – hoe je het wendt of keert – stoelen op door de nationale partij gepropageerde standpunten. Het kan dus niet zo zijn dat, om een voorbeeld te noemen, de lokale afdeling van D66 over de volgens die partij natuur en onze totale planeet, inclusief de woningbouw, bedreigende stikstof totaal anders denkt dan de landelijke leiding.

Mijn in Amstelveen opgegroeide zoon is journalist in Boedapest. Vergeef mij die familiaire melding, maar ik wil hem citeren. Hij begrijpt namelijk niets van het stikstofprobleem in Nederland, naar de lezing van vooral D66 en GroenLinks. Het ziet er niet naar uit dat die plaatselijk een andere mening verkondigen dan landelijk. Voor zijn werk was hij in o.a. India en Indonesië. Daar moest hij - vertelde hij - keer op keer uitleggen wat stikstof was. “De inwoners hadden er nog nóóoit van gehoord en reden voor twee kwartjes per liter brandstof vrolijk op scooters rond,” zei hij, uit Indonesië terugkomend. “En denk je dat ze in China, waar zo’n beetje wekelijks een kolencentrale wordt geopend, die zonnepanelen voor Nederland produceert, wakker liggen van het niet-groene bezig zijn? Zolang ons land maar tot de klanten behoort voor de zonne-energie.”"De postzegel Nederland wil nu blijkbaar de hele wereld redden," vond hij.

Dat Europa daarmee voorop loopt, geloof ik eigenlijk ook niet. Telkens als ik in Amstelveen afval scheidt, gaan mijn gedachten uit naar de situatie Hongarije, waar ik mijn zoon wel eens bezoek. Hij heeft één bak voor alles en leegt die als hij vol is in een serie containers onder in het flatgebouw. Die worden opgehaald door een vrachtwagen, waarvan ook het bedienend personeel nog nooit van scheiding heeft gehoord. Nou ja, dat is het Hongarije van het regime van premier Orban, waar ook mijn zoon als enige buitenlandse journalist, samen met zeven Hongaren in dat vak, op een zwarte lijst staat. Maar geenszins wegens wangedrag op ‘groen’ terrein, zal ik maar zeggen.

Nederland, met Amstelveen in zijn kielzog, loopt voorop, ook in Europa, wat Het Groene Verzet betreft. Een Duitse boer is blij dat hij niet een paar kilometer verderop zijn boerderij heeft, dus net voorbij de Nederlandse grens, want dan kwam er een einde aan zijn vakmatige bestaan. Daarvoor schijnt de regering zich op ‘de wetenschap’ te baseren. Wat daarmee bedoeld wordt, weet ik niet.
Volgens een medische professor aan de VU bestaat ‘de’ wetenschap niet. Ik heb Hongarije vaak verweten zo langzamerhand een staatsomroep te hebben. Maar mijn zoon pleegt dan te zeggen: “Die hebben jullie toch ook? Alleen heet die NPO. Nooit zie of hoor ik daar wetenschappers die een andere mening hebben.”

Inderdaad zie ook nooit de natuurkundige Arnout Jaspers (schrijver van het boek ‘De Stikstoffuik’), de voorstander van kernenergie (en PvdA-partijgenoot van Timmermans) prof. Ronald Plassterk (‘ik heb alleen verstand van vaccins’) of al die andere wetenschappers die niet mee rennen in het beleid van de (ook plaatselijke) overheid aan bijvoorbeeld de talkshowtafels. Wetenschappers die net even ánders denken dan wat tot het politieke correctheid schijnt te zijn verheven, worden beschouwd als nep nieuws verspreidende wappies, c.q. complotdenkers.

Zij zijn blijkbaar helaas vroeg demente academici, hoewel zij soms nog rectoren van universiteiten zijn en behoren tot de Kon. Ned. Academie van Wetenschappen of andere wetenschappelijke genootschappen.

Intussen gaat het Amstelveense beleid op het gebied van duurzaamheid, klimaatverandering en wat daar zoal bij hoort, net als het Nederlandse, gewoon door. Wat mij opvalt is dat ook lokale partijen daarin ook meegaan. Nou ja, als er al wetenschappers in Amstelveen wonen die een andere mening hebben dan wat politiek correct is, worden die als demente bejaarden bestempeld, want de gemeenteraad hanteert – niet gehinderd door enige persoonlijk verstand van zaken – nu eenmaal wat klimaat, natuur en stikstof betreft, een selectieve visie op wat wel en niet tot de wetenschap behoort.

Net als allerlei al dan niet ruimschoots door de Postcodeloterij gesubsidieerde milieuorganisaties. De medewerkers daarvan, die met z’n dertigduizenden elk jaar naar weer een klimaattop vliegen, leven in feite van het probleem, niet van de oplossing. Zij zijn hun baantje kwijt als die er werkelijk komt, bijvoorbeeld via kernenergie, waar zij – om begrijpelijke redenen – fel tegen zijn.

En ik maar vasthouden aan wat mij vijftig jaar geleden werd verteld: Dat er een ijstijd aankwam. Maar ja, er is een halve eeuw verstreken. Ik zal het niet meemaken, maar onze kleinkinderen zeggen waarschijnlijk in de toekomst dat er in de geschiedenis een beweging bestond die het einde van de planeet voorspelde. Zoiets als de platte aarde…

... OVER HET GROENE VERZET EN TOT POLITIEKE CORRECTHEID TE WORDEN VERHEVEN ...

... AL DIE KOLENCENTRALES IN CHINA DIE ZONNEPANELEN VOOR NEDERLAND PRODUCEREN ...

DOOR: JOHAN TH. BOS

- AMSTELVEEN BLOG -