Van Der Klein en de filosoof

 

altVannacht heb ik in een oud boek een heel vreemd verhaal gelezen Van Der Klein... Het was deprimerend...
Dan moet je 's nachts maar niet lezen... Hoewel ik zelf eerlijk gezegd ook meestal 's nachts in bed lees... Wat was het voor een boek?

Het was omstreeks 1970 geschreven door een auteur die nogal over het paard getild leek. Hij wist alles zo vreselijk goed en liet zich heel kritisch uit over de figuur van Jezus. Ik schrok nogal van zijn verhaal.
Hoezo?

Hij zei dat hij uit documenten heeft opgemaakt dat Jezus in zijn tijd een overijverige rebel was en alleen met mannen wilde omgaan. Vrouwen kon hij niet uitstaan.
Neem dat niet zo letterlijk op want in die tijd hadden ze nog niet ontdekt dat hij ook getrouwd was.

Het gaat mij niet om de erotiek maar deze schrijver baseerde op verschillende boven water gekomen berichten zijn mening dat Jezus iemand met keiharde opvattingen zou zijn geweest. En later heeft de Kerk er zo'n lieve man van gemaakt.
Dat heeft zich allemaal afgespeeld tijdens de latere Hellenistische periode. Laten we daarbij het Griekse element niet uit het oog verliezen...

De auteur klonk nogal bitter en was heel stellig over de documenten en geschiedschrijving waar hij over zou beschikken. Er waren allemaal lange voetnoten bij want hij had allerlei archieven nagezocht. Hij kende alle details door en door.
Dat lijkt me toch sterk. Er wordt heel wat afgespeculeerd over vroegere geschiedschrijving. De één weet het nog beter dan de ander. Feit is dat niemand het echt zeker weet. Dat is trouwens toch wel kenmerkend voor abstracte zaken zoals religie en filosofie. Doorgaans kun je daarin niets afwegen of afmeten. Abstracties zweven min of meer in de lucht...

Dan vraag je je af wat bijvoorbeeld het nut is van filosofie...
Dat is een onmogelijke vraag. Een filosoof kan bijvoorbeeld een bepaalde verrassende nieuwe gedachtengang ontwikkelen. Ik zou me kunnen voorstellen dat een filosoof theoretisch aantoont dat de zwaartekracht niet bestaat.

O. Nou... Dan wil ik wel eens zien hoe hij na zo´n filosofische onthulling gaat reageren als hij hoog in de lucht uit een vliegtuig moet springen. Blijft hij dan bij zijn conclusie of doet hij toch zijn parachute open?
Haha... Een slimme filosoof doet het alletwee tegelijk.