Leven wij in een verloren decennium?

 

altVerspilt onze maatschappij talent? Zo ja hoe ? Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat iedereen ergens in uitblinkt. Wij hebben allemaal ergens talent voor. Alleen is de wereld zo verdeeld dat het niet voor iedereen mogelijk is om over de middelen te beschikken om haar of zijn talent optimaal te ontwikkelen.

Om die reden gaat er jaarlijks (verborgen) talent verloren, en dit kost de maatschappij uiteindelijk bakken vol geld. Verloren talent verdwijnt achter slot en grendel, sterft veel te vroeg of valt in het niet vanwege een vaak (on)gefundeerde angst om raar op te vallen.

Het systeem bepaalt dikwijls waar personen terecht komen. (Nee dit is geen links politiek pleidooi, maar wel mijn individuele kijk op maatschappelijke issues).

Op het gebied van kennis: In Nederland blijven er helaas steeds meer scholieren zitten ten opzichte van de rest van Europa. Ook in het onderwijs wordt door het kabinet drastisch minder geïnvesteerd. Een tweede studie (verdieping) wordt niet meer gestimuleerd, aangezien je dan zelf volledig voor de kosten opdraait.

Er is ook minder subsidie aan hogescholen en universiteiten voor studenten, met als gevolg dat men meer gaat lenen. Sommige studenten zijn zelfs genoodzaakt om hun studie te beëindigen, wegens het gebrek aan de nodige financiële middelen. Dan maar aan de bak? Was het maar zo gemakkelijk want de jeugdwerkloosheid onder hoogopgeleiden is momenteel weer aan het stijgen.

Nederland (12,4% in totaal) doet het iets beter in vergelijking met andere Europese landen, maar dit neemt niet weg dat het banenperspectief verslechtert.

Er is ook een duidelijk verschil op te merken tussen de hoogte van de werkloosheidscijfers onder jongeren met een allochtone afkomst ten opzichte van jongeren van Nederlandse komaf.

Dit betekent dat hoogopgeleide allochtone jongeren vijfmaal vaker werkloos blijven dan hoogopgeleide autochtone jongeren. Zo bestaat er een potentiële kans dat er een verloren (tweede) generatie ontstaat, terwijl deze groep over het algemeen beter is opgeleid dan de eerste generatie.

De maatschappij en de banenmarkt veranderen meer en meer. Er spelen andere issues. De mogelijkheden veranderen steeds sneller en de aandacht gaat vaak teveel uit naar de korte termijn.

Maar ook in de toekomst zijn goede mensen op cruciale plekken onmisbaar en daarom zou men meer moeten doen aan talentontwikkeling van hoogontwikkelden.

En aan het emanciperen van individuen met betrekking tot het bieden van gelijke kansen. Meer aandacht in het EU beleid om hoogopgeleide jongeren aan kwalitatief goede banen te helpen zou het verlies van veel talent kunnen voorkomen.

Op zijn minst zou men daarover meer kunnen communiceren in plaats van altijd bezig te zijn over verbetering van opleidingen die daarna nergens meer toe kunnen leiden.