Hoe zou je willen overkomen?

 

altEr worden veel lange en uiteenlopende theorieën op los gelaten maar dat je als de mens een product van je omgeving zou zijn heb ik al heel vaak horen vaststellen. Misschien te graag. Mag ik daar even een paar vraagtekens bij zetten? De tijd waarin je leeft en het land waarin je woont plus de talenten die je hebt geërfd hebt zijn minstens even invloedrijk voor je ontwikkeling. Vooral de tijd waarin je bent opgegroeid en wat toen daarin als belangrijk gold en wat je ervan meekreeg werkt heel sterk door in wie je wordt en hoe je wilt zijn...

Het is maar ten dele waar dat iemand door de omgeing word bepaald. Je bent namelijk veel meer ook een product van de tijd waarin je leeft. De tijd die je houding en inzichten ook doorlopend beïnvloedt naarmate je ouder wordt. Zo ben ik zelf eind jaren 80 geboren en zou dan een product van de 20- en 21ste eeuw zijn.

Mijn generatie is de laatste generatie, die pas op latere leeftijd kennis maakte met Internet, mobieltjes, Playstation en de Xbox.

Toch is de periode daarvoor voor mij juist zeer bepalend geweest. Nu kan ik terugkijken op mijn jeugd en me realiseren hoe prettig mijn kindertijd eigenlijk was zonder al die attributen. Desondanks ben ik toch ook weer blij dat ik heb meegemaakt hoe het is om ze wel te hebben.

Misschien heb ik mede daardoor ook een realiteitsbesef kunnen ontwikkelen want je hoeft alleen maar te weten waar je op moet klikken om een bepaald doel te bereiken. Met al die techniek direct bij de hand kun je bijna verdwalen in de verschillende mogelijkheden die je hebt om van alles te mogen en te kunnen doen.

Dat gaat niet vanzelf want je moet wel steeds de juiste keuzes maken.

Wat wil je kiezen? Waarnaar wil je luisteren of wat wil je nakijken? Van welke informatie maak je gebruik? Welke afspraken wil je maken of juist afwimpelen? Wie of wat past het beste bij wat jij in jouw leven zoekt?

Het verwerken van tegenstrijdige emoties, onzekere gevoelens en gedachten doordat je moet kiezen kan de nodige stress veroorzaken. Maar er is in het sociale contact geen ruimte voor angsten en onzekerheden. Je moet direct reageren.

Je kunt je dan toch afvragen hoe je moet kiezen want:... wie ben ik eigenlijk?... Wat kan ik? ... En sterker nog: Wat wil ik?... Dat moet ik maar meteen exact kunnen vaststellen om daarop aan te kunnen sluiten? Zoveel mogelijkheden en keuzes kunnen de nodige stress veroorzaken.

Deze vragen zijn zelfs voor volwassenen soms nog lastig te beantwoorden. Toch krijgen jongeren deze vragen vaak al jaren eerder voorgeschoteld. Het is niet verwonderlijk dat onderzoekers wijzen op een nieuw fenomeen: keuzestress!

Want: hoe zet je jezelf neer in de maatschappij waarin je leeft? Hoe lang zit je daar aan vast en maakte je de juiste keuze?

Aan de andere kant heeft deze snelle wijze van leven en reageren ook weer voordelen omdat men zich door de moderne éducation permanente razend snel opnieuw sociaal kan heroriënteren. Gelukkig maar. Er is van alle kanten info en soms blijken er nieuwe wegen te zijn waar je daarvoor nooit aan gedacht zou hebben.

Wie er naar zoekt kan in onze tijd vaak ook weer snel andere mogelijkheden ontdekken ook op totaal onverwachte terreinen om nieuwe kansen te ontwikkelen.