Oei! Waar zijn mijn bonnetjes gebleven?

altAMSTERDAM- Intermediair is er maar eens ingedoken. Het weekblad en carrièreplatform voor hoogopgeleiden heeft ontdekt dat deze werknemers financieel gezien onverwacht toch een klein beetje minder goed opgeleid zich gedragen. Zij schenken namelijk hun baas daardoor zomaar eventjes jaarlijks een behoorlijk bedrag aan onkosten.

En waarom? Edelmoedigheid? Welnee... Ze kunnen de bonnetjes nergens vinden! Ze declareren daardoor steeds weer te weinig.

Hoogopgeleiden schenken baas op die manier naar schatting...wel zestig miljoen per jaar!

Liefst de helft schenkt hierdoor de kosten van treinkaartjes, restaurant- en taxibonnen zomaar aan de baas. De voornaamste redenen om de kosten niet aan de werkgever terug te vragen zijn: ‘kleine bedragen’ (62 procent), ‘vergeten’ (44 procent) en ‘bonnetje kwijt’ (25 procent).
 

(Te veel declareren komt veel minder voor: 6 procent van de respondenten zegt wel eens ten onrechte iets te hebben gedeclareerd als onkosten. 28 procent denkt dat er collega's zijn die soms ten onrechte onkosten declareren).
 

Ongeveer de helft (52 procent) van de respondenten zou het liefst via internet declareren, maar slechts 20 procent kan online declareren. Dat declareren gebeurt bij 34 procent meteen na het maken van de kosten, terwijl 31 procent de bonnetjes opspaart tot een bepaald bedrag en dan pas de administratie gaat doen.
 

Als op kosten van de werkgever buiten de deur wordt gegeten, betaalt 46 procent de fooi altijd zelf - bij ambtenaren is dat zelfs 59 procent - terwijl 19 procent nooit uit eigen zak fooi betaalt. Heel keurig dus.

Samenvattend concludeert Intermediair: "Als we ervan uitgaan dat de respondenten representatief zijn voor de ruim twee miljoen Nederlandse hoogopgeleiden in loondienst – betekent dit dat werknemers per jaar minimaal 60 miljoen euro aan kosten niet declareren. Overigens wordt zeker driekwart miljard euro aan onkosten wél teruggevraagd."