Van Der Klein en de Wisselende Standpunten

alt`Je zit heel erg te rillen. Maar die vogels op het plein voor dit café vinden wèl dat de lente begonnen is Baruch...`
Raar. Hier in Amsterdam prachtig volop zon en in Brabant sneeuwt het en is er een ijzige kou.

`In Eindhoven is het helemaal ijs- en ijskoud.`
Hoezo begin je daar over?

`Je weet toch dat PSV niet meer nummer 1 staat. PSV...`
...Ik ben het voetbalgeweten van Nederland niet Van Der Klein. Waarom begin je altijd altijd over voetbal?

`Het is nu eenmaal de Belangrijkste Bijzaak van het Leven.`
Oh... Nou... Voetbal:ja voor jou. Nee voor mij. Maar ja... Het wemelt in het leven wel van tegenstellingen waarbij je op het eerste gezicht totaal tegen het één kan zijn en vanuit een ander standpunt er niets tegen in te brengen is.

`Als ik dat goed inschat heb je het toch meer over tegenstellingen die niet kúnnen. Dus iets als: een overheid die tegen haar eigen wetten in besluiten neemt om aan het rechtsgevoel van het volk tegemoet te komen.`
Mm... Moeilijk verhaal. Geef dan daarvan eens een voor mij begrijpelijk voorbeeld...

`Ik las net dat het Openbaar Ministerie nu ZONDER tussenkomst van een rechter snelrecht zal gaan toepassen zodat eenvoudige rechtszaken dan binnen 6 uur kunnen worden behandeld.`
Ja. Dat zijn tegengestelde uitgangspunten. Dan wordt de bewijslast vermoedelijk ook via de politie verstrekt maar misschien kunnen ze daar dan sneller en doelgerichter werken.

`Dat weet ik niet en kan ik ook niet beoordelen. We spreken nu wel over grote organisaties en diensten die je op heel verschillende manieren kunt bekijken. Zo heeft men wel vast kunnen stellen dat het te strikt toepassen van de wet in menselijk opzicht tot storende en volkomen foute resultaten kan leiden.`
Verwijs je soms naar de 2de Wereldoorlog met: ´Befehl ist befehl´ ?

`Dat is helemaal te erg voor woorden. Maar ik heb het nu over iets wat ik net op AT5 heb gehoord. Een jongen van 18 jaar met een denkvermogen van een 8-jarige... Hij heeft een IQ van 48... Hij zit door een verzuim jegens wettelijke regels al een week in de cel.`
Welke misdaad heeft deze jongen dan gepleegd?

`Hij is vroeger uit Suriname hierheen gekomen. Zo'n 8 jaar geleden en zijn moeder heeft toen vergeten een identiteitskaart voor hem aan te vragen.`
Een week cel omdat je moeder dat toen vergeten heeft?

`Het is wel correct vastgesteld dat hij volgens de wettelijke regels daardoor hier illegaal was.`
Ambtenaren zijn toch vaak capabele figuren die goed kunnen nadenken.

`Misschien kunnen ze dat wel maar doen ze het niet. Zo is deze geestelijk met achterstand kampende jongen door regeltjesdrift in de cel beland en moet hij misschien het land uit.`
Er zijn allerlei soorten intelligentie. Je hebt I.Q. en E.Q. Mensen met te veel regeltjesdrift zijn wat te angstig. Ze worden te snel geìntimideerd. Ze richten zich daardoor te veel op de regeltjes. Ik weet ook niet of je sociale intelligentie kan trainen.Die angst is heel vroeger al ontstaan misschien... Maar toch...

`Ik denk aan een lied van Robert Long:

... En dat is allemaal angst... Allemaal angst...
De allergrootste schreeuwers zijn dikwijls het bangst
Maar als zoiets gebeurt
Nou dan moet het zo wezen.
Wie het meeste angst heeft

heeft vaak het minst te vrezen..."

Dus niet het meest maar het minst te vrezen... Een mooi lied... Maar kijk eens buiten naar het plein. Gek hoor. De zon schijnt en het sneeuwt tegelijk ook flink...

"In deze crisistijd hebben we tenminste geen tekort aan contrasten. Lekker voorjaartje en harstikke winter tegelijk. Moet je nu bezuinigen op de zon of op de sneeuw?"
... Dat maakt de natuur zelf wel uit Van Der Klein.

"Allright. Maar dan heb jij ook weer eens het laatste woord."