De WhyLie over Israël

 

altWat is een WhyLie? Het thema 'constant jokkebrokken' wordt vaak door Dr. Phil in zijn semi-psychologische shows aan de orde gesteld. Er is namelijk altijd een reden voor het regelmatig niet de waarheid willen zien of vertellen aan jezelf of anderen. Die reden berust op angst. Als we zouden kunnen uitvinden waarom we bang zijn of waarvoor hoeven we de schijn niet meer op te houden. Dan kunnen we de waarheid vertellen. Dat lucht op.

In de politiek is dat net zo'n moeilijk begaanbaar pad als in de topsport. Als buitenstaander of toevallige toeschouwer van alle pijnlijke biechten over dopinggebruik word je toch vaak geraakt door een een ontmaskering waar je liever niet bij betrokken had willen worden.  

Het zal wel waar zijn wat zo'n topsporter daarover zei: "Als ik niets had genomen was mijn carriëre als topsporter finito." Misschien had hij zich zijn hele leven er op voorbereid en verwachtte het thuisfront succes op succes van hem. De WhyLie is duidelijk.

De laatste tijd is er een WhyLie werkzaam waardoor produkten afkomstig uit Israël in 2 supermarkten niet meer worden ingekocht. Dat wordt omgeven met een nadrukkelijke golf van publiciteit alsof dit een dramatische heldendaad zou betreffen. Dat geeft te denken.

Iedere supermarkt kan zelf kiezen waar of welk produkt van wie men inkoopt maar de stofwolk van publiciteit er omheen probeert tegemoet te komen aan een WhyLie. Nu lijkt de PvdA de politicus Marcouch verboden te hebben mee te doen aan een documentaire over 65 jaar Israël waarbij men zou laten zien hoe in dat land Marokkanen geïntegreerd zijn. Het populaire Tweede Kamerlid zegde daags voor de opnamen af.

Verbijstering alom en paniek bij de organisatoren van de programareeks. Daar sta je dan met al je afspraken en gemaakte kosten. Er was gelukkig iemand bereid in te vallen.

Maar welke WhyLie zit hier achter bij de Partij van de Arbeid.

Iedereen weet dat er vele culturen in ons land geintegreerd worden met alle voors en tegens. Het zal niet makkelijk zijn de juiste balans te vinden maar dat is een zaak van binnenlandse politiek.

Er zijn ook relaties tussen landen die naar buiten toe ons gezicht bewaren. Vooral bij zo'n belangrijke viering als 65 jaar Israël wordt Nederland geacht vrijuit acte de présence te geven. en daarbij gaat het om zoiets simpels als een documentaire-reeks bij omroep MAX.

Wat is hier de WhyLie? Wat zouden de tv-kijkers volgens bepaalde vervelende knakkers en op hol geslagen baantjesjagers absoluut niet mogen zien?

Het lijkt er hard op dat de Partij van de Arbeid vergeten is waar zij ooit ontstaan is. In iedere partij en ieder land kom je van die bedilzieke figuren tegen die het allemaal beter weten. Zij zorgen voor gemiste kansen want het gaat juist ook om die momenten die je als land naar buiten toe zou moeten aangrijpen omdat men dan bruggen kan bouwen.