Van der Klein over fantasie

altNee... Deze folder is voor jou niet interessant.
Die werd je toch net door die knaap die net wegloopt overhandigd. Vertel Van der Klein: wie is hij?

Hoe die meneer heet? Dat is de auteur Eric Kollen. Hij heeft 'Jongenssprookjes" geschreven.
Dat zal wel zogenaamde prikkelende literatuur zijn.

Exact. Maar ... moet het daarom verboden worden?
Nouja zeg... Waarom neem je zonder meer aan dat ik daar een gevaar in zie?

In het algemeen wordt dat wel op die manier bekeken. In die folder staat trouwens wel dat het boek door Hedy d'Ancona wel als literatuur wordt beschouwd.
Waarschijnlijk beschouwt zij Gerard Reve ook als literatuur. Dat zou me tenminste niet verbazen.

Het kan. Maar ik vind dat iemands fantasie vrij moet kunnen uitvliegen in plaats van klein te worden gehouden.
Fantasie is toch ook aan grenzen gebonden?

Juist helemaal niet. Daarin is iedereen helemaal vrij. Anders verliest een mens het innerlijke vuur.
Wat je dan soms denkt is wel heel anders dan de werkelijkheid.Dat kan nogal eens héél veel verschillen...

Absoluut. Dat moet je ook heel goed uit elkaar houden. De fantasie is anders en staat apart van de werkelijkheid. Maar die innerlijke wereld hoef je daarom nog niet helemaal uit te bannen. Ook al vind je het te extreem ...
Dat zou dan ook een beetje kaal kunnen worden van binnen... Alhoewel sommige mensen dat ook weer als een vorm van rein zijn beschouwen...

Het is ieders goed recht om dat op een bepaalde manier te bekijken. We kunnen ook niet allemaal gewoontedieren zijn en alleen aan de buitenkant leven zoals men denkt dat het hóórt. Ook de innerlijke mens moet gevoed worden.
Hmm... Dat klinkt heel natuurlijk want met fantasie kunnen wij starre regels en een te strenge opvoeding relativeren. Soms denk ik dat dat ook te maken heeft met onze Calvinistische instelling. Daardoor ontstaat soms een benauwende druk die mensen somber stemt.

Het is mogelijk. Daarvoor hebben we hoe dan ook onze fantasie gekregen om licht en ruimte te scheppen. Misschien is het allemaal ook een kwestie van emancipatie. Kunst en cultuur maar ook goeie boeken en gesprekken en bepaalde films kunnen soms zoveel verlichting brengen.